Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing/work placement.

Krok po kroku

Sprawdź, czy jesteś uprawniony do udziału w programie

Aby zacząć przygodę z programem Comenius, najpierw sprawdź, czy twoja instytucja jest uprawniona do udziału w nim. Lista osób i instytucji uprawnionych znajduje się tutaj.

Znajdź kurs lub inne działanie

Znajdź kurs lub inne działanie, które będzie zgodne z Twoim profilem zawodowym. Można skorzystać z oferty zawartej w bazie kursów Comenius-Grundtvig (Oficjalny katalog Comenius- Grundtvig) lub znaleźć uprawnione szkolenie we własnym zakresie (Jak poszukiwać kursów z wolnego rynku?).

Dokonaj wstępnej rezerwacji miejsca u organizatora kursu.

Zadbaj o to, aby uzyskać pisemne potwierdzenie rezerwacji. Tymczasowa rezerwacja miejsca musi zawierać wszystkie wymagane dane. Więcej informacji można znaleźć w zakładce wymagane dokumenty - Załącznik nr 2. Pamiętaj, że na tym etapie nie powinny być dokonywane żadne opłaty. Do czasu otrzymania decyzji z Narodowej Agencji zaleca się niepodpisywanie żadnych wiążących umów.

Wypełnij formularz wniosku w wersji elektronicznej

Wypełnij formularz wniosku w wersji elektronicznej (eForm ), wyślij on-line, następnie wydrukuj i podpisz dwa egzemplarze wniosku. Wniosek musi być też podpisany przez przełożonego. Wymagana jest również pieczęć instytucji macierzystej. Prosimy zapoznać się z instrukcją merytoryczną wypełniania wniosku (eForm)

Złóż komplet dokumentów do Narodowej Agencji

Brak kompletu wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie wniosku i nie będzie on oceniany pod względem merytorycznym. Dlatego przed ich wysłaniem raz jeszcze przejrzyj zakładkę  "wymagane dokumenty", żeby się upewnić, czy niczego nie brakuje.

Cierpliwie czekaj na decyzję Narodowej Agencji

Około miesiąca po zakończeniu terminu rundy selekcyjnej otrzymasz informację o zarejestrowaniu wniosku w bazie danych i nadaniu mu indywidualnego numeru. Następnie zostanie on poddany ocenie formalnej, a jeśli przejdzie ją pozytywnie, również merytorycznej dokonywanej przez zewnętrznego eksperta w oparciu o kartę oceny przygotowaną przez Komisję Europejską. Powodzenia! ► Więcej szczegółów dotyczących całego procesu selekcji znajduje się tutaj.
1
2
3
4
5
6