Wyjazdy Indywidualne Uczniów

Akcja ta umożliwia uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spędzenie od 3 do 10 miesięcy w zagranicznej szkole. W tym czasie uczniowie mieszkają u rodziny, która zgłosiła chęć udziału  w programie. Udział w akcji rozwija trwałą współpracę pomiędzy szkołami oraz wzmacnia europejski wymiar edukacji szkolnej.