Polscy gimnazjaliści najlepsi w UE w umiejętnościach matematycznych oraz czytaniu i interpretacji

Polscy gimnazjaliści najlepsi w UE w umiejętnościach matematycznych oraz czytaniu i interpretacji | Program Comenius

Polscy uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych, czytania i interpretacji oraz rozumowania w naukach przyrodniczych.

Co więcej, żaden inny kraj tak znacząco nie poprawił swoich wyników w badaniu PISA, które właśnie ujrzały światło dzienne. Warto odnotować, że poprawiły się zarówno wyniki najlepszych, jak i najsłabszych uczniów.

Polscy uczniowie są na 1. miejscu w Unii Europejskiej w zakresie umiejętności czytania i interpretacji - razem z Finlandią i Irlandią. Wynik dla Polski to 518 punktów przy średniej OECD na poziomie 496 punktów.

Pierwsze miejsce przypadło polskim gimnazjalistom również w zakresie umiejętności matematycznych - razem z Holandią, Estonią i Finlandią. Wynik dla Polski to 518 punktów przy średniej 494.

Z kolei w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych Polska ulokowała się na 3. pozycji w Unii Europejskiej z 526 punktami, wciąż znacznie powyżej średniej, która wynosi 501 punktów. W tej kategorii wyprzedzają nas tylko Finlandia i Estonia.

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA – Programme for International Student Assessment) jest jednym z najważniejszych badań edukacyjnych na świecie. Sprawdza wiedzę uczniów kończących etap obowiązkowego kształcenia i ich przygotowanie do dalszej kariery edukacyjnej oraz do wejścia na rynek pracy. Badanie wykonywane jest na reprezentatywnej grupie 15-latków z każdego kraju uczestniczącego w programie.

Badanie sprawdza wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, czytania i matematyki. Nie są to przedmioty rozumiane w sensie stricte szkolnego, lecz jako dziedziny przydatne w życiu dorosłego człowieka. O tym, jak poradzili sobie uczniowie w najnowszej odsłonie badania PISA, można przeczytać w raporcie międzynarodowym w języku angielskim na stronie internetowej OECD oraz w raporcie krajowym dostępnym pod niniejszym linkiem.