Materiały ze spotkań monitoringowych

Szanowni Państwo,

Zakończyły się 3 tematyczne spotkania monitoringowe dla realizatorów projektów” z lat 2012 i 2013 dotyczące zarządzania projektem, ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu.

Ponadto na każdym spotkaniu omówiono raport postępu i raport końcowy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.