Raport Końcowy dla projektów realizowanych w latach 2012-2014 - Partnerskie Projekty Szkół

Raport Końcowy dla projektów realizowanych w latach 2012-2014 - Partnerskie Projekty Szkół | Program Comenius

Przypominamy o obowiązku przesłania do Narodowej Agencji raportów końcowych dotyczących realizacji Partnerskich Projektów Szkół w latach 2012-2014. Prosimy o przesyłanie do Narodowej Agencji raportów końcowych dopiero po zakończeniu wszystkich działań projektowych.

Jednocześnie przypominamy, że realizacja projektu zgodnie z umową finansową kończy się 31 lipca 2014. Prosimy więc o nieprzesyłanie raportów przed tym terminem.

Uprzejmie informujemy, że raport końcowy został wysłany 09.06.2014 na skrzynki pocztowe szkół podane we wniosku aplikacyjnym oraz na skrzynki osób kontaktowych realizujących partnerskie projekty w latach 2012 - 2014.

W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem do raportu prosimy o kontakt ze swoim opiekunem projektu (aktualna lista).

Raport końcowy dostępny jest pod linkiem podanym w e-mailu i jest indywidualny dla każdej ze szkół. Raport końcowy należy złożyć w języku polskim.

Formularz raportu należy zapisać na komputerze przed rozpoczęciem jego wypełniania. Przypominamy, że termin nadesłania raportu końcowego w formie papierowej mija 30 września 2014 (obowiązuje data stempla pocztowego). Termin ten dotyczy także uzupełnienia danych w bazie EST (www.est.org.pl).

 

Rachunek Bankowy

Jednocześnie prosimy o sprawdzenie w swoim Organie Prowadzącym czy numer rachunku bankowego podany w umowie finansowej nie uległ zmianie.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, prosimy o wypełnienie i złożenie online dokumentu „Karta Zmian” w systemie online FRSE.

Następnie prosimy o wydrukowanie i wysłanie podpisanej przez prawnego reprezentanta OP wersji papierowej dołączonej do raportu końcowego.

Przypominamy, że Narodowa Agencja II ratę otrzymanego grantu będzie przelewać na numer rachunku bankowego podany w umowie finansowej lub w sytuacji aneksowania umowy na numer rachunku podany w aneksie.

W przypadku braku informacji o zmianie numeru rachunku bankowego beneficjent pokrywa koszty związane z opłatami bankowymi.
 

PodglądZałącznikWielkość
Raport końcowy (prezentacja)2.07 MB