Raport Postępów - Partnerskie Projekty Szkół

Raport Postępów - Partnerskie Projekty Szkół | Program Comenius

Udostępniona została wersja on-line raportu postępu. Raport wypełniają szkoły realizujące projekt od 2013 roku do 2015. Dokument jest dostępny w systemie dokumentów OnLine FRSE w zakładce "Projekty".

Zgodnie z artykułem 7 umowy finansowej (Monitoring, ewaluacja i kontrola) raport należy przesłać na adres Narodowej Agencji do dnia 30 czerwca 2014.

Przypominamy, że dostęp do systemu jest możliwy za pomocą tego samego konta, które Państwo utworzyli w celu podpisania umowy finansowej. Treść raportu nie musi być uzgadniania z partnerami zagranicznymi. Raport należy złożyć w języku polskim.

Na proces raportowania składają się dwa etapy:

  1. Wypełnienie raportu w systemie i złożenie go drogą elektroniczną.
     
  2. Wydrukowanie złożonego raportu, podpisanie i przesłanie na adres Narodowej Agencji programu Comenius.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
dopisek „Raport Postępu – COMENIUS 2014”

Instrukcja wypełniania raportu postępu

Prezentacja dot. Raportu Postępu