Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe

Akcja ta umożliwia nauczycielom, przedstawicielom samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty spotkanie się z partnerami z zagranicy w celu opracowania wspólnego projektu.

Środki finansowe z budżetu 2012 na realizację projektów składanych ramach akcji Wizyty Przygotowawcze w programie Comenius zostały wyczerpane.

Cele i opis działania

Celem wizyt przygotowawczych i seminariów kontaktowych dla poszczególnych typów projektów jest w szczególności:

 • dla Partnerskich Projektów Szkół - umożliwienie nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych wspólnego spotkania się w celu opracowania przyszłego projektu
 • dla Partnerskich Projektów Regio - umożliwienie przedstawicielom samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświaty wspólnego spotkania się w celu opracowania przyszłego projektu
 • dla Wyjazdów Indywidualnych Uczniów Comeniusa – umożliwienie nauczycielom ze szkół, które realizowały w przeszłości lub obecnie realizują Partnerski Projekt Szkół wspólnego spotkania się w celu opracowania przyszłego projektu związanego z wyjazdami uczniów
 • dla Akcji Centralnych programu Comenius – umożliwienie przedstawicielom uprawnionych instytucji wspólnego spotkania się w celu opracowania przyszłego projektu

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania na wizytę przygotowawczą lub seminarium kontaktowe może skorzystać każda szkoła/instytucja uprawniona do udziału w Programie „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, która planuje opracowanie i realizację projektu w ramach poniższych akcji:

 • Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa
 • Partnerskie Projekty Comenius Regio
 • Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa
 • Projekty Centralne (akcje zarządzane bezpośrednio przez Agencję Wykonawczą w Brukseli)

Wizyta przygotowawcza umożliwia spotkanie potencjalnych partnerów w celu:

 • dopracowania złożeń, celów i metodologii projektu
 • określenia ról i zadań partnerów, opracowania budżetu i planu pracy projektu
 • wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu

Seminarium kontaktowe umożliwia:

 • znalezienie potencjalnych partnerów do przyszłej współpracy w ramach projektu
 • uzyskanie informacji o możliwościach współpracy europejskiej w obszarze, którego dotyczy seminarium
 • poznanie nauczycieli z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej
 • uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowanie zasad monitoringu i ewaluacji projektu, rozpowszechnianie jego wyników itp.)
 • uzyskanie praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych instytucji, które otrzymały dofinansowanie

Więcej informacji na stronie Wizyt Przygotowawczych