Asystentura Comeniusa - podstawowe informacje

Co to jest Asystentura Comeniusa?

Akcja Programu "Uczenie się przez całe życie" – Asystentura Comeniusa promuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 13 do 45 tygodni podczas roku szkolnego. Kandydaci mogą ubiegać się o wyjazd do zagranicznych szkół uprawnionych do udziału w ww. programie.

Asystenci mogą wyjeżdżać na Asystenturę Comeniusa do następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch.

Kto może zostać asystentem Comeniusa?

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wyjazd na Asystenturę Comeniusa są studenci kierunków nauczycielskich, mający za sobą co najmniej 2 lata studiów oraz absolwenci kierunków nauczycielskich, którzy nigdy wcześniej nie uczyli w szkole.

Kandydat może otrzymać dofinansowanie (grant) na Asystenturę Comeniusa tylko raz.

UWAGA: Uczelnie mogą zaliczyć Asystenturę Comeniusa jako praktykę pedagogiczno-zawodową, jednakże przyszły asystent powinien uzgodnić to z opiekunem praktyk na macierzystej uczelni przed wyjazdem na Asystenturę Comeniusa.

Jaka jest rola asystenta Comeniusa w szkole goszczącej?

Asystent Comeniusa powinien mieć od 12 do 16 godzin zajęć szkolnych tygodniowo, natomiast zadania, jakie może realizować podczas trwania asystentury językowej, to np.:

  • nauczanie języka obcego – asystent może wyjechać do Hiszpanii, aby doskonalić j. hiszpański, ale może też ulepszać swoje umiejętności nauczania hiszpańskiego w Belgii;
  • nauczanie innego przedmiotu w jednym z języków unijnych;
  • nauczanie języka polskiego – asystent może nauczać języka rodzimego podczas asystentury
  • pomaganie w przygotowaniu i realizacji Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa;
  • wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o Unii Europejskiej;
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku nauczanym przez asystenta;
  • pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce;
  • promowanie informacji o swym kraju ojczystym;
  • przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

Przez cały czas asystent powinien w pełni uczestniczyć w życiu szkoły, a szkoła powinna zachęcać go również do udziału w życiu społeczności lokalnej.
Szkoła goszcząca wyznacza dla asystenta opiekuna, w pełni wykwalifikowanego nauczyciela, który nadzoruje pracę asystenta, sprawuje nad nim opiekę, monitoruje jego postępy i działa jako osoba kontaktowa przez cały okres asystentury.
Opiekun wraz z asystentem przygotowuje umowę/kontrakt (program praktyki), która określa prawa i obowiązki asystenta i instytucji goszczącej oraz zawiera program pracy na czas trwania asystentury.
Czasami Asystentura Comeniusa obejmuje zajęcia w więcej niż jednej szkole (asystenci mogą jednak pracować najwyżej w trzech placówkach). W tym wypadku jedna ze szkół koordynuje Asystenturę Comeniusa i zapewnia asystentowi opiekuna.

Najczęściej zadawane pytania

Przewodnik dla asystentów i szkół goszczących

Więcej informacji na temat Asystentury Comeniusa znajduje się w Przewodniku dla asystentów i szkół goszczących.

PodglądZałącznikWielkość
faq_09-english.pdf37.03 KB