Finansowanie

Ogólne informacje na temat finansowania

Asystenci Comeniusa otrzymują grant na dofinansowanie następujących kosztów:

  • międzynarodowej podróży do szkoły goszczącej i z powrotem
  • utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy miejscowe)
  • przygotowania kulturowego tzn. udziału w ”induction meeting” (spotkania asystentów w  kraju goszczącym)
  • przygotowania pedagogicznego/językowego (opcjonalnie).
  • specjalnych potrzeb (jeśli dotyczy)

UWAGA!

W akcji Asystentura Comeniusa na etapie ubiegania się o udział w programie nie wnioskuje się o budżet. Asystenci Comeniusa wnioskują o określoną kwotę dofinansowania w przypadku zakwalifikowania wniosku do konsultacji międzyagencyjnych i ustalenia szkoły goszczącej.

Koszty utrzymania i podróży

Stawki dofinansowania kosztów podróży i utrzymania dla asystentów Comeniusa edycji 2013 - pobierz

Stawki dofinansowania kosztów podróży i utrzymania dla asystentów Comeniusa edycji 2012 - pobierz

Stawki dofinansowania kosztów podróży i utrzymania dla asystentów Comeniusa edycji 2011 - pobierz

UWAGA!

W przypadku Asystentur odbywających się na terenach zamorskich lub skrajnie peryferyjnych koszty utrzymania i koszty podróży dofinansowywane są na odrębnych zasadach określonych w przewodniku dla Wnioskodawców. Wykaz tych regionów znajduje się w Przewodniku dla Wnioskodawców, w części I:Przepisy ogólne na str.9.

Dofinansowanie kosztów podróży w przypadku asystentur odbywających się na terenach zamorskich lub skrajnie peryferyjnych przyznawane jest na podstawie kosztów rzeczywistych.

Przygotowanie kulturowe

Narodowa Agencja może przyznać dodatkowe środki na przygotowanie kulturowe tj. udział w spotkaniu asystentów organizowanym po rozpoczęciu praktyki przez Narodową Agencję kraju goszczącego.

Dofinansowanie przygotowania kulturowego w 2012 roku wynosi 200 EUR

Dofinansowanie przygotowania kulturowego w 2013 roku wynosi 200 EUR

Przygotowanie językowe

Przygotowanie językowe może odbywać się w formie:

  • udziału w kursie językowym
  • zakupu materiałów do samodzielnej nauki
  • udziału w kursie EILC (więcej informacji

UWAGA!
Narodowa Agencja rozpatrzy indywidualnie wniosek o dodatkowe środki finansowe na przygotowanie językowe. Informacja czy przyznano dodatkowe środki zostanie przekazana Państwu przed podpisaniem umowy finansowej.

Łączna maksymalna kwota dofinansowania na przygotowanie językowe i pedagogiczne wynosi 100 EUR

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne może odbywać się w formie:

  • udziału w kursie CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka obcego)
  • zakup materiałów do samodzielnej nauki nt. CLIL

UWAGA!
Narodowa Agencja rozpatrzy indywidualnie wniosek o dodatkowe środki finansowe na przygotowanie pedagogiczne. Informacja czy przyznano dodatkowe środki zostanie przekazana Państwu przed podpisaniem umowy
finansowej.

Łączna maksymalna kwota dofinansowania na przygotowanie językowe i pedagogiczne wynosi 100 EUR

Specjalne potrzeby

Specjalne potrzeby zostały zdefiniowane w "Przewodniku programu 'Uczenie się przez całe Życie' na rok 2013", część I, rozdział 4.C.

PodglądZałącznikWielkość
stawki2013.pdf217.28 KB
stawki2012.pdf179.37 KB
stawki11.pdf23.04 KB