Zaproszenie do składania wniosków 2012

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do kolejnej edycji akcji Asystentura Comeniusa w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie", która promuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 13 do 45 tygodni podczas roku szkolnego, do innych krajów europejskich. Akcja skierowana jest do przyszłych nauczycieli oraz szkół, które chcą gościć asystenta Comeniusa z innego kraju europejskiego.

Komisja Europejska ogłosiła już ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW na rok 2012. Zaproszenie składa się z następujących części:

Dokumenty te znajdują się także na stronie Komisji Europejskiej. Termin składania wniosków w 2012 roku dla akcji Asystentura Comeniusa to 31 stycznia 2012 r.