Deutschlehrerkurs Standard

Deutschlehrerkurs Standard | Program Comenius

Rodzaj szkolenia: 

kurs metodyczno-językowy

Okres realizacji: 

2013-10-07 - 2013-10-18

Imię i nazwisko: 

Małgorzata Litkowska

Kraj odbywania mobilności: 

Austria

Opis

Jestem nauczycielką języka niemieckiego w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu i uczę w klasach Technikum i Zasadniczej szkoły Zawodowej.
W programie „Uczenie się przez całe życie” wzięłam udział już po raz drugi i wiedziałam, że uczestnictwo w kursie z pewnością przyniesie mi i moim uczniom wiele korzyści. Tym razem wybrałam szkołę językową w Wiedniu, ponieważ Austrię znam słabiej niż Niemcy, a poza tym interesowały mnie zagadnienia historyczno-geograficzne i różnice w j. niemieckim używanym w obu krajach. Szkoła Językowa „ActiLingua Academy”, w której odbywał się nasz kurs proponowała zajęcia językowe, kulturowe i metodyczne uwzględniając bardzo ciekawe metody nauczania. Było to dla mnie bardzo ważne, ponieważ priorytetem jest dla mnie wzmocnienie motywacji moich uczniów do nauki języka niemieckiego, a to można uzyskać dzięki własnej szerokiej wiedzy, ciekawym pomysłom na lekcje oraz znajomości krajów niemieckojęzycznych. Wtedy jest się wiarygodnym i łatwiej jest dotrzeć do swoich uczniów i przekonać ich do nauki języka. Własne przeżycia, to co widziałam, poznałam i czego nauczyłam się podczas kursu pomogły mi przekonać ich, że warto uczyć się j. niemieckiego. Przywiezione materiały, wykonane przeze mnie zdjęcia bardzo się spodobały i naprawdę widać było ogromne zainteresowanie. O wiele łatwiej przyszło mi opowiadać o Wiedniu, jego zabytkach, historii, sławnych ludziach nie na podstawie książek, lecz w oparciu o własne przeżycia i doświadczenia. Chciałam przybliżyć Austrię i Wiedeń nie tylko moim uczniom, ale i moim współpracownikom w szkole.
Program i tematyka kursu były w pełni zgodne z programem podanym przez organizatora. Odbyły się zajęcia językowe i zajęcia z wiedzy kulturoznawczej, geograficznej, historycznej dotyczącej Austrii i Wiednia. Szczegółowo zostały omówione różnice w języku niemieckim, jakim posługują się Austriacy. Wszystkie zajęcia miały formę warsztatów i zajęć grupowych (zostaliśmy podzieleni na 2 grupy po 8 osób), tak więc wszyscy mieli okazję aktywnie wziąć w nich udział. Prowadzący wykorzystywali również naszą wiedzę i doświadczenie pracy w szkole, umożliwiając nam wymianę doświadczeń. W trakcje zajęć językowych mówiliśmy o regionalizmach, zostaliśmy zapoznani z językiem młodzieżowym, idiomami, ciekawymi wyrażeniami. Wszystko odbywało się na zasadzie ćwiczeń – przede wszystkim w mówieniu. Jeśli chodzi o dydaktykę - bardzo ciekawie przedstawiono nam prace w stacjach, przekazano nam doskonałe pomysły na sprawdzenie, nauczenie i utrwalenie słownictwa, m.in. na podstawie kart pracy, które możemy wykorzystać na lekcji z naszymi uczniami. Zapoznano nas z ciekawymi stronami internetowymi, gdzie można znaleźć wiele ciekawych ćwiczeń, pomysłów, kart pracy. Otrzymaliśmy również dużą ilość materiałów do pracy na lekcji. Na zajęciach omawialiśmy również zastosowanie filmów, muzyki, piosenek w nauczaniu j. niemieckiego wykonując zadania, które mogą być wykorzystane na lekcji. W trakcie zajęć prowadzący wykorzystywali multimedia (komputer, video, magnetofon, rzutnik) i materiały autentyczne (gazety, artykuły, teksty, gry towarzyskie itp.) Oprócz zajęć kursowych organizator zapewnił nam zwiedzanie wiedeńskiej starówki z miejscowym przewodnikiem, wycieczkę do Salzburga, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Mozarta i twierdzę. Mieliśmy zajęcia z nauki walca wiedeńskiego, uczyliśmy się jak przygotować sznycel wiedeński oraz dowiedzieliśmy się wiele o tradycji picia kawy w Wiedniu. Zajęcia były dobrze przygotowane i ciekawie przeprowadzone. W swojej pracy postaram się wykorzystać jak najwięcej dobrych pomysłów na ciekawe lekcje, wykorzystując otrzymane materiały.
Bardzo ważne było też dla mnie nawiązanie kontaktu ze szkołą w Austrii o takim samym profilu jak moja. Znalazłam w Internecie adres szkoły związanej z motoryzacją i podczas pobytu w Austrii umówiłam się na rozmowę z dyrektorem wiedeńskiej samochodowej szkoły zawodowej, z którą chcielibyśmy nawiązać bliższy kontakt. Wkrótce rozpocznę pracę nad projektem, który chcemy przeprowadzić razem ze szkołą Siegfried Marcus Berufsschule w Wiedniu. Mam nadzieję, że nowy program Erazmus + okaże się w tym temacie bardzo pomocny i przydatny.
Toruń i Wiedeń to miasta średniowieczne, które w różnych okresach swej historii związane były z Zakonem Krzyżackim. Chciałabym wspólnie z moimi uczniami przeprowadzić projekt związany z tą tematyką. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe, tym bardziej, że można w ramach tego projektu przeprowadzić lekcje interdyscyplinarne z j. niemieckiego, historii i geografii.
Swoim kolegom i koleżankom przedstawiłam szereg pomysłów wspomagających i mogących podwyższyć jakość nauczania języków obcych w naszej szkole wykorzystując wiedzę, jaką zdobyłam na kursie, ale i również doświadczenie moich koleżanek - uczestniczek kursu. Przekazałam nauczycielom materiały i pomysły na ciekawe lekcje z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz materiałów otrzymanych w ramach kursu. Wszystkie materiały otrzymane w ramach kursu uważam za bardzo dobre, przydatne zarówno dla mnie jako germanisty, ale i nauczyciela. Wiele z nich już wykorzystałam na lekcji. Zapoznam nauczycieli również z pomysłami na lekcje utrwalające słownictwo, by uczniowie mogli lepiej wykorzystać wiedzę na egzaminie maturalnym. Chcę również porozmawiać o problemach wychowawczych, z jakimi spotykamy się w pracy z młodzieżą i sposobach ich rozwiązywania w innych szkołach na podstawie doświadczeń moich koleżanek z kursu.
Chciałabym bardzo zachęcić wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w tego rodzaju projektach. Jest to wspaniała okazja, by podszlifować język, by poznać bliżej kraje, o których uczymy naszych podopiecznych, poznać ciekawe pomysły na nietuzinkowe lekcje i nawiązać kontakty z nauczycielami z Polski i z zagranicy. W kursach językowo-metodycznych w ramach programu wzięłam udział dwukrotnie (Niemcy – Ratyzbona, Austria – Wiedeń) i mam nadzieję, że nie ostatni. Przecież od 2014 rusza Erazmus + .
 

Wiedeń 1 Wiedeń 2 Wiedeń 3