Digital Extra – eLearning for Education and Culture

Digital Extra – eLearning for Education and Culture | Program Comenius

Rodzaj szkolenia: 

ogólny kurs doskonalenia zawodowego

Okres realizacji: 

2013-10-20 - 2013-10-25

Imię i nazwisko: 

Lidia Miś

Kraj odbywania mobilności: 

Turcja

Opis

Jestem nauczycielem informatyki w szkole ogólnokształcącej artystyczno–muzycznej. Moje obowiązki nie dotyczą jedynie prowadzenia zajęć informatycznych w ramach lekcji, ale również wielu zagadnień i zadań związanych z multimediami, ich obsługą i codziennym życiem szkoły (szkoła posiada nowowybudowaną ze środków unijnych salę koncertową z bardzo dobrze wyposażonym studiem nagrań, 4 telebimy, nowoczesną stronę internetową z relacjami z konkursów, recitali, koncertów i festiwali, prowadzi dwa muzyczne konkursy ogólnopolskie: solfeżowy i fletowy etc.).

W szkole mamy grupę uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. To bardzo uzdolnione muzycznie dzieci, które względu na częste wyjazdy mają indywidualne nauczanie (np. uczennica naszej szkoły w wieku 13 lat została równocześnie studentką Konserwatorium Wiedeńskiego). Rozwinięcie platformy e-learningowej ułatwiłoby im naukę na odległość i zaliczanie materiału wybranymi przez siebie partiami.

Głównym celem kursu Digital Extra – eLearning for Education and Culture było przygotowanie do opracowywania materiałów e-learningowych. Działania obejmowały produkcję wideo, podcasting, fotografię cyfrową i edycję zdjęć cyfrowych, cyfrową galerię, projekt interaktywny, produkcję audio, projektowanie stron internetowych i blogów. Zamierzenia kursu były realizowane w kontekście dziedzictwa kulturowego. Z punktu widzenia szkoły artystycznej był to istotny punkt. Cele szkolenia były zbieżne z moimi potrzebami.

Chcąc jak najwięcej skorzystać ze szkolenia skrupulatnie się do niego przygotowałam. Weszłam na stronę organizatora www.eucourses.eu, zapoznałam się z jego działalnością, z efektami odbytych wcześniej szkoleń. Wypełniłam ankietę organizatora, w której określiłam moje umiejętności i oczekiwania oraz opisałam sprzęt, którym dysponuję - urządzenia mobilne, systemy operacyjne. Umożliwiło to organizatorowi przygotowanie odpowiednich nieodpłatnych programów użytecznych przy tworzeniu e-learningu oraz informację o ich płatnych rozszerzeniach.

Znalazłam w Internecie materiały dotyczące nowoczesnych metod pracy dydaktycznej, które można wykorzystać w e-learningu (np. metoda WebQuest), dowiedziałam się więcej o technicznych aspektach tworzenia filmów, programach graficznych. Przygotowałam prezentację o moim mieście, szkole i o sobie w postaci filmu. Dowiedziałam się, z jakich państw będą pozostali uczestnicy i przygotowałam ciekawostki oraz przypomniałam sobie informacje o sławnych ludziach z ich krajów, przejrzałam zdjęcia i wspomnienia o miejscach, w których byłam - Grecja, Rumunia (okazało się, że rumuńskie góry znam lepiej niż uczestnicy z Rumunii).

Zgodnie z prośbą organizatora zabrałam ze sobą przekąski charakterystyczne dla mojego kraju. Przeprowadziłam kilka rozmów z nauczycielami przedmiotów muzycznych z mojej szkoły - kształcenia słuchu, historii muzyki, pytając jak e-learning - w szczególności WebQuest - pomógłby w ich pracy. Wzięłam udział w kursie języka angielskiego, by odświeżyć sobie słownictwo. Zainstalowałam na swoim komputerze angielską wersję programu do montażu filmu. Pomogło mi to w przygotowaniu specjalistycznego słownictwa potrzebnego przy przygotowaniu materiałów do e-learningu. Zaczęłam regularnie słuchać radia BBC. Przygotowałam i zabrałam ze sobą sprzęt multimedialny, który mógł być przydatny w szkoleniu.

Zajęcia na kursie były prowadzone mieszanymi metodami. W pierwszym dniu każdy uczestnik przedstawiał się i pokazywał przygotowaną prezentację. Następnie podzielono nas na grupy robocze tak, aby każdy uczestnik był z innego kraju. Zadanie polegało na zebraniu i opracowaniu materiałów - każda grupa miała inny temat. Temat oraz koncepcja realizacji były wybierane metodą "burzy mózgów". W ramach pieszych wycieczek po Stambule, odwiedzając muzea, biblioteki, meczety, zabytkowy bazar, odbywając rejs przez cieśninę Bosfor do azjatyckiej części Stambułu poznawaliśmy kulturę tego magicznego miejsca i dokumentowaliśmy elementy potrzebne do naszych projektów. Do tego celu każda grupa została wyposażona w IPad.

Metodą wykładu wprowadzono nas do programów służących do obróbki zdjęć i filmów. Na zajęciach warsztatowych z zebranego materiału montowaliśmy filmy, tworzyliśmy pliki do WebQuestów, tworzyliśmy i drukowaliśmy kody QR, tworzyliśmy animacje 3D w programie Photosynth. Wszystkie nasze działania związane były z technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Otrzymaliśmy pełny pakiet przydatnych programów w wersji darmowej. Udzielono nam informacji o odpłatnych wersjach.

Kontakt z osobami z innych krajów, z innymi kulturami, których wpływy w Stambule widać na każdym kroku, pomogły mi szerzej spojrzeć na aspekt wielokulturowości. W mojej szkole mamy uczniów polskiego pochodzenia wychowywanych za granicą, dzieci urodzone w rodzinach mieszanych, a także pochodzące z innych krajów (Włochy, Grecja, Rumunia, Wietnam). Bazowanie na dorobku kulturowym różnych narodów w trakcie kursu pomogło mi w kontaktach z młodzieżą w mojej szkole i mam nadzieję pomoże uwrażliwić społeczność szkolną i lokalną na ich problemy. Wiedza dotycząca pracy w grupach wielokulturowych umożliwi mi lepszą pracę z młodzieżą i moje zajęcia będą miały charakter europejski.

Obcowanie z ludźmi z innych krajów, poznawanie ich kultury, wymiana doświadczeń, przekazywanie tej wiedzy uczniom przyczynia się do nadania wymiaru europejskiego szkoły. Praktyczna wiedza nabyta na kursie ułatwi mi kontakt z zagranicznymi artystami, uczniami goszczącymi w naszej placówce. Wiedzę i umiejętności nabyte na kursie zamierzam wykorzystać tworząc bazę e-leaningową w szkole.

Po powrocie z kursu spotkałam się z dyrektorem szkoły, omówiłam przebieg kursu, uzgodniłam tematy szkoleń dla Rady Pedagogicznej. Będę wspierać nauczycieli i służyć im pomocą, gdy zdecydują się na wzbogacenie swoich zajęć o e-learning zarówno przy korzystaniu z istniejących stron internetowych, jak i przy budowaniu własnych. Planuję podzielić się wiedzą z grupą nauczycieli nadzorujących projekty edukacyjne, by je wzbogacić o nowe elementy. Udostępnię informację o tworzonych przeze mnie materiałach archiwalnych, opiszę i opublikuję na stronie internetowej szkoły informacje o tematyce kursu i zdobytych na tym kursie umiejętnościach. Przygotowałam prezentację upowszechniającą projekty i kursy unijne. Mam nadzieję wzbogacić zajęcia odbywające się w studio nagrań o nowe elementy tak, by zrobiły się znacznie ciekawsze.

W trakcie trwania kursu wszyscy wymieniliśmy się adresami mailowymi. Jesteśmy w stałym kontakcie. Założyliśmy grupowe konto na portalu Dropbox, gdzie zamieszczamy materiały zebrane w czasie kursu, zdjęcia z wspólnej pracy. Stworzyłam film promujący kurs (http://www.youtube.com/watch?v=tsc2svu-ix4&feature=youtu.be ), będący równocześnie przekazem z tego co zobaczyliśmy, jak pracowaliśmy. Starałam się tak dobrać materiał, by znalazły się w nim zdjęcia każdego uczestnika. Jestem w stałym kontakcie mailowym z trenerami. Poprzez Internet wypełniłam ankietę ewaluacyjną. Otrzymałam dodatkowe materiały dotyczące szkolenia. Trenerzy chętnie odpowiadają na wszystkie pytania. Otrzymałam zaproszenie i informację o innych szkoleniach przygotowywanych przez Digital Extra.

Zmieniłam zawartość strony internetowej szkoły rozszerzając ją o treści dotyczące programu Comenius. W zakładce Comenius wszyscy nauczyciele i uczniowie biorący udział programie będą mogli umieścić informacje.

W czasie mojego pobytu w Stambule w szkole został zarejestrowany koncert. Do montażu tego materiału wykorzystałam wiedzę z kursu.

Na zajęciach "Obsługa sprzętu video" przedstawiłam młodzieży materiały z kursu. Pokazałam sprzęt, na jakim pracowaliśmy. Przedstawiłam programy komputerowe do edycji filmów i porównałam je z tymi, na których my pracujemy. Pokazałam, jak działa Photosynth. Pod kątem tych zajęć jeszcze będąc w Stambule stworzyłam prezentację 3D jednej z sal pałacu Topkapi. Bardzo spodobał się im fakt, ze sami mogą swoimi tabletami i smartfonami robić takie ciekawe prezentacje.

Opowiedziałam im także o tym, jak komunikowałam się w czasie szkolenia i że pierwszy raz miałam okazję tak dużo mówić w języku angielskim. Jest to najlepsza i chyba najszybsza metoda uczenia się języka obcego.

Widzę konieczność podnoszenia swoich kompetencji, gdyż jeszcze nigdy tak szybko jak dziś nie rozwijała się technika cyfrowa i możliwości softwer'owe komputerów. W dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia nabiera umiejętność dostosowania własnego warsztatu pracy do zmieniającego się świata, zainteresowań uczniów, podążanie za ich aktywnością poznawczą. Dlatego dla mnie e-learning to nie tylko nowy sposób prezentacji wiedzy i komunikacji z uczniami, ale przede wszystkim nowy warsztat pracy - zarówno w dziedzinie narzędzi, jak i nowej metodyki nauczania.

Kurs zachęcił mnie do wprowadzenia bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania, do wykorzystania nowych metod w mojej szkole, zwiększył moją wiedzę nt. nowych metod oceny oraz uznawania kompetencji i kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji szkolnej. Wpłynął na poprawę moich kompetencji w zakresie języka obcego. Wpłynął na aktualizację mojej wiedzy o innych krajach, kulturach i systemach edukacji w innych krajach. Zwiększył moją wiedzę nt. nowych mechanizmów finansowania na poziomie europejskim. Zachęcił mnie do udziału w innych działaniach programu Comenius i zmotywował mnie do dalszego rozwoju zawodowego w przyszłości. Pomógł mi zainteresować uczniów przedmiotem, którego nauczam i tematyką europejską.

Turcja Turcja Turcja Turcja