„Formation pour professeurs et de formateurs de français langue étrangère (FLE)”

„Formation pour professeurs et de formateurs de français langue étrangère (FLE)” | Program Comenius

Rodzaj szkolenia: 

kurs metodyczno-językowy

Okres realizacji: 

2013-07-07 - 2013-07-20

Imię i nazwisko: 

Marzena Kuś

Kraj odbywania mobilności: 

Francja

Opis

W lipcu 2013 r. brałam udział w szkoleniu dla nauczycieli języka francuskiego jako języka obcego „Formation pour professeurs et de formateurs de français langue étrangère (FLE)” w Perpignan, na południu Francji. W kursie brało udział około 25 osób z różnych państw. Większość kursantów stanowili obywatele Rosji (12 osób), Kazachstanu (6), pozostali uczestnicy pochodzili z Hiszpanii, Włoch, Polski, Czech, Estonii, Peru oraz USA.

Podczas szkolenia miałam okazję pogłębić moją wiedzę związaną z językiem francuskim, a zwłaszcza moje kompetencje językowe z zakresu mówienia i rozumienia. Kurs łączył moduły szkolenia z dydaktyką nauczania języka francuskiego (język mówiony, pisany, łączony), ale także innowacyjne podejścia wywodzące się z wiedzy o nauczaniu: pedagogikę projektów, komunikację w dydaktyce, łączenie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu, analizę środków pedagogicznych.

Poprzez przegląd prasy, telewizji i radio mogliśmy zastanowić się nad tym, jak zintegrować wykorzystanie różnych mediów (w tym TV5) do przygotowania i poprowadzenia zajęć. Prezentowane praktyki polegały na współdziałaniu różnych form komunikacji i ekspresji, m.in. techniki teatralne w nauczaniu języka francuskiego i historii współczesnej Francji poprzez wykorzystywanie francuskich piosenek i prasy francuskiej.

Szkolenie poruszało równocześnie problematykę nauczania wczesnoszkolnego języka obcego jako drugiego języka nauczanego. Zagłębiało się w aspekty poznawcze i psychologiczne nauczania odnośnie do rozwoju umysłowego ucznia. Szkolenie koncentrowało się na aspektach myślowych, emocjonalnych oraz psychologicznych rozwoju umysłowego, dotyczących wyżej wymienionych form nauczania. Proponowało także charakterystykę i analizę form nauczania dwujęzycznego, które mają szansę być wykorzystane w procesie nauczania.

Bardzo istotnym atutem szkolenia była możliwość obserwacji zajęć w szkole. Kolejnym elementem szkolenia było odkrywanie i nauczanie współczesnej literatury francuskiej, kina i literatury. Dotyczyło ono elementów kluczowych pracy nad tekstem literackim w klasie, gdzie nauczany jest język francuski. Bardzo cenne w szkoleniu było także omówienie problematyki przygotowania niefrankofońskiej młodzieży do podjęcia studiów we Francji. Miało to na celu zapoznać uczestników z metodyką języka francuskiego dla celów akademickich i koncepcją programów i sekwencji pedagogicznych zgodnie z kontekstem instytucjonalnym. Myślę, że perspektywa studiów we Francji będzie dodatkowym atutem, który zachęci moich uczniów do nauki języka francuskiego.

Również cenne było dla mnie zdobycie nowych informacji z zakresu cywilizacji i funkcjonowania społeczeństwa francuskiego, zwłaszcza dotyczącego południa Francji. Było to możliwe poprzez szeroki wachlarz zajęć kulturalnych oraz wycieczek. Mogłam dzięki temu dobrze poznać region Katalonii (znany mi dotychczas wyłącznie z literatury i telewizji), jego specyfikę oraz specjalności kulinarne.

Uczestnictwo w kursie pozwoliło mi zapoznać się z nowymi zagadnieniami z zakresu metodologii i dydaktyki, co bardzo wzbogaciło mój warsztat pracy. Po powrocie stosuję na moich lekcjach zaobserwowane ciekawe rozwiązania metodyczne. Wprowadzam w szkole nowe strategie uczenia się i różne sposoby zastosowania nowych technologii na lekcji. Staż przyczynił się do rozwinięcia moich umiejętności w nauczaniu w klasach zróżnicowanych pod względem umiejętności uczniów. Myślę, że jestem teraz lepiej przygotowana do pracy z uczniami słabymi, ale również i zdolnymi.

Dzięki szkoleniu mogę skorzystać w nauczaniu z nowych form wypracowanych w czasie trwania stażu, takich jak: teksty pisane, dokumenty video, komiksy, dialogi, ćwiczenia, wykorzystanie elementów literatury francuskiej oraz fragmentów wybranych filmów. Ponadto razem z uczniami będę częściej korzystać z Internetu i innych nowych technologii w celu doskonalenia języka. Szkolenie z pewnością pozytywnie wpłynęło na mój osobisty i zawodowy rozwój.

We Francji poznałam wielu użytkowników języka francuskiego z innych krajów. Mam teraz możliwość wymieniać się z nimi pomysłami oraz doświadczeniami zawodowymi. Mogę kontynuować współpracę z nimi i wspólnie realizować nowe projekty (eTwwinig, Comenius, Młodzież itp.). Oczekuję, że mój udział w kursie wpłynie na szerzej zakrojoną współpracę europejską mojej szkoły. Umożliwi to uczniom udział w wymianach młodzieży i innych projektach, które mam zamiar realizować podtrzymując kontakty z nauczycielami poznanymi na szkoleniu. Mam też nadzieję, że uda mi się zachęcić innych nauczycieli do udziału w podobnych formach doskonalenia zawodowego.

Po powrocie ze szkolenia zorganizowałam w mojej pracowni wystawę zgromadzonych podczas pobytu we Francji dokumentów autentycznych (folderów, pocztówek, ulotek, gazet, magazynów). Rozpropagowałam wyniki szkolenia za pomocą sprawozdania w zespole języków obcych i podczas lekcji koleżeńskich. Z wynikami mojego udziału w szkoleniu został zapoznany także dyrektor i rada pedagogiczna na konferencji w sierpniu 2013. Ewaluacji efektów, jakie będzie miała zdobyta na szkoleniu wiedza, wpływu zastosowanych materiałów oraz nowych doświadczeń, będę mogła dokonać dopiero po pewnym czasie tj. pod koniec roku szkolnego 2013/2014 oraz w następnych latach mojej pracy.

Będę ponadto zachęcała innych nauczycieli do korzystania z programów UE umożliwiających doskonalenie zawodowe, tak jak to robiłam po odbyciu poprzednich kursów. Pomogłam w przygotowaniu wniosku 3 nauczycielom (2 z matematyki i 1 przedmiotów artystycznych) z mojej szkoły, którzy z powodzeniem obyli staże. Zamierzam kontynuować te działania.

Jednym z powodów wyboru tego szkolenia jest sytuacja języka francuskiego, który stopniowo zanika w szkołach. Obecnie jest on wypierany przez języki angielski, niemiecki, hiszpański, włoski i rosyjski. Dlatego też jako nauczyciel języka, którego pozycja jest zagrożona, podejmuję w mojej szkole wszystkie możliwe działania, aby promować język francuski. Od 2007 roku realizuję projekt Korespondencja Klas, polegający na pisaniu listów do uczniów z innych krajów Europy, Afryki czy Ameryki. Oprócz tego koordynuję francuskojęzyczny projekt w ramach działania Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa.

Wszystko to wymaga ogromnego nakładu pracy i energii, jednak ma służyć przekonaniu całej społeczności szkolnej - uczniów, rodziców, dyrekcji i nauczycieli, że język ten jest potrzebny.
 

Francja Francja Francja Francja Francja Francja