Learn Russian in the EU

Learn Russian in the EU | Program Comenius

Rodzaj szkolenia: 

kurs metodyczno-językowy

Okres realizacji: 

2013-07-07 - 2013-07-18

Imię i nazwisko: 

Grażyna Różak

Kraj odbywania mobilności: 

Łotwa

Opis

Pracuję jako nauczycielka języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ponadginazjalnych
w Wodzisławiu (woj. świętokrzyskie). Moja szkoła funkcjonuje w środowisku wiejskim. Ze względu na dość długi staż pracy odczuwałam potrzebę rozszerzenia i uaktualnienia posiadanej wiedzy. Postanowiłam więc skorzystać z możliwości jakie oferował program Comenius w ramach działania: „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. W ramach programu uczestniczyłam w wakacyjnym kursie językowo – metodycznym, który odbywał się
w łotewskim mieście Daugavpils. Dla nas rusycystów kursy na Łotwie, organizowane przez szkołę językową Training Center LatinSoft Learn Russian in the EU to chyba jedyna możliwość skorzystania z zagranicznego szkolenia, finansowanego z funduszy europejskich.
Organizatorzy szkolenia, specjalizujący się w nauczaniu języka rosyjskiego cudzoziemców z Europy i nie tylko wykazali pod każdym względem wysoki profesjonalizm. Szkolenie zorganizowano z zachowaniem najwyższych standardów europejskich. Jeszcze przed wyjazdem organizator był w stałym kontakcie z uczestnikami. Konsultował z nami treści programowe kursu, kwestie techniczne dotyczące np. zakwaterowania.
Na lotnisku w Rydze powitały nas koordynatorki projektu. Każda z jego uczestniczek otrzymała zestaw materiałów informacyjnych: (szczegółowy program kursu, mapy Daugavpils z zaznaczonymi restauracjami, sklepami, ciekawymi miejscami, słowniczek rosyjsko-łotewski, rys historyczny miasta itp.), telefon wraz z numerami koordynatorek, wizytówki z adresami zamieszkania. Dzięki temu nie czułyśmy się obco w nowym środowisku.
Tematyka kursu była całkowicie zgodna z tym, co szkoła proponowała na etapie tworzenia wniosku. W zajęciach uwzględniono również sugestie uczestników. Trenerzy pracujący z nami byli profesjonalistami, którzy nie tylko kochają to co robią, lecz potrafią zarazić swoim entuzjazmem innych. Uważam, że byli dobierani bardzo starannie. Każdy
z nich prezentował inny typ osobowości, ale wszyscy byli wspaniałymi pedagogami. Posiadali doskonały warsztat pracy i potrafili podzielić się własną wiedzą z innymi. Pracowali z nami jak z grupą, jednocześnie traktując każdą z nas w sposób indywidualny. To dzięki nim poznałam najnowsze tendencje w dydaktyce języka rosyjskiego, zrozumiałam, że powinnam bardziej refleksyjnie podchodzić do nauczania. Podczas szkolenia wykorzystywano najnowsze metody uczenia, ze szczególnym uwzględnieniem metod interaktywnych. Dzięki temu mogłam poprawić swoje kompetencje językowe i jednocześnie sprawdzić, w jaki sposób dobór odpowiednich metod wpływa na udoskonalenie procesu uczenia się. Udział w kursie wzbogacił mój warsztat pracy o nowe metody oraz środki dydaktyczne. Materiały, które otrzymałam okazały się bardzo przydatne w mojej pracy. Są to publikacje w języku rosyjskim, materiały warsztatowe, karty pracy, zapisy elektroniczne filmów, prezentacje, gotowe scenariusze lekcji, linki Internetowe, wszelkie materiały wykorzystywane podczas naszych zajęć oraz przepiękne zdjęcia z odbytych wycieczek. Na ich podstawie opracowałam program zajęć uzupełniających z języka rosyjskiego. Są one przeznaczone dla uczniów chcących doskonalić swoje umiejętności językowe. Jednocześnie pozwalają na rozszerzenie podstawy programowej i wzbogacenie treści nauczania, np.: o pracę z tekstem literackim czy z filmem fabularnym.
Zdobytą wiedzą i umiejętnościami systematycznie dzielę się nie tylko z nauczycielami języków obcych, ponieważ poznane przeze mnie metody pracy można stosować w równej mierze w nauczaniu innych przedmiotów.
Na uznanie zasługuje wybór miejsca szkolenia. Daugavpils jest bowiem miastem wyjątkowym - wielojęzycznym i wielokulturowym. Obok siebie żyją tu katolicy, wyznawcy prawosławia (w tym staroobrzędowcy), protestanci. Prawie wszyscy jego mieszkańcy na co dzień porozumiewają się po rosyjsku. Uczestnicy szkolenia mogli zatem chłonąć język rosyjski nie tylko podczas zajęć, ale również na ulicy, w sklepach, kawiarniach, muzeach, itp. W praktyce bez przerwy musieliśmy mówić po rosyjsku. Doskonałym sposobem na trening językowy był kontakt z rodzinami, u których byliśmy zakwaterowani (wspólne posiłki, rozmowy na tematy codzienne, wspólne spędzanie czasu). Dla mnie było to bardzo ważne, gdyż ogromnie zależało mi na podniesieniu swoich kompetencji językowych w tym zakresie.
Bardzo inspirujące były wizyty w szkołach w miastach: Ignalina (Litwa) i Kraslava (Łotwa). W obu placówkach język rosyjski jest nauczany jako język obcy. Mogłam więc zapoznać się z pracą nauczyciela z innego państwa, porównać ją ze swoją, poznać system edukacyjny i egzaminacyjny w innych krajach. Ważne, podczas pobytu w Kraslavie, było spotkanie z nauczycielami z Bułgarii, Portugalii, Turcji, Słowenii i Litwy, którzy gościli
z wizytą w ramach programu Comenius. Była to okazja do bezpośrednich rozmów, wymiany spostrzeżeń na temat realizowanych projektów.
Wyjątkowo bogaty program kulturalny stworzył możliwość poszerzenia wiedzy
o Łotwie, poznania interesujących miejsc oraz ludzi a tym samym lepszego zrozumienia tożsamości łotewskiej oraz funkcjonowania społeczeństwa wielokulturowego. Ryga zachwyciła mnie swoją architekturą i klimatem. W dniu naszego przyjazdu odbywało się tam ogólnołotewskie Święto Pieśni i Tańca. Można więc było zobaczyć autentyczne stroje, posłuchać pieśni, podziwiać tańce ludowe. Ogromnym przeżyciem był również wyjazd do miejsca kultu (centrum katolicyzmu) w Agłonie, którą kiedyś odwiedzał Jan Paweł II. Niezwykłych wrażeń dostarczyła wizyta w Centrum Sztuki im. Marka Rothko, światowej sławy malarza, który urodził się i spędził dzieciństwo w Daugavpils. Mogliśmy zachwycać się oryginałami prac tego wybitnego artysty. Należy podkreślić, że Centrum jest usytuowane na terenie dawnej Twierdzy Dyneburg, która podupadła po uzyskaniu niepodległości przez Łotwę, a teraz dzięki funduszom unijnym, odzyskuje dawną świetność. Wartościowa dla mnie była wizyta w Domu Rosyjskim, promującym rosyjską kulturę. Sentyment budziły polskie akcenty w Daugavpils – groby polskich żołnierzy, polska szkoła (z wysokim poziomem nauczania), dawna rezydencja hrabiego Platera w Kraslavie. W weekend, który mogłyśmy spędzać wg własnego uznania koordynatorzy pomogli nam w organizacji wycieczki na Litwę. Dzięki temu spędziliśmy dzień na zamku w Trokach i w Wilnie. Wycieczka bardzo uatrakcyjniła program kursu także pod względem turystycznym.
Pobyt w Daugavpils i udział w kursie był dla mnie okazją do poznania nowych ludzi
i nawiązania z nimi kontaktów. Według mnie bardzo dobrze ułożyła się nam współpraca
w grupie uczestniczek szkolenia. Miałyśmy wiele wspólnych tematów do rozmów, mimo tego, że różniłyśmy się zarówno wiekiem jak i doświadczeniem zawodowym. Mogę stwierdzić, że zaprzyjaźniłyśmy się tak we własnym gronie jak i z koordynatorkami projektu. Znajomości te zamierzam podtrzymywać nie tylko na gruncie zawodowym ale również prywatnym (wszyscy trenerzy udostępnili nam swoje adresy e-mailowe). Jesteśmy więc w kontakcie nie tylko z koordynatorkami, ale również z uczestniczkami kursu.
Osobiście jestem usatysfakcjonowana wyjazdem, ponieważ nauczyłam się
i zobaczyłam więcej niż zakładałam. Taki rodzaj podnoszenia kwalifikacji rekomenduję każdemu nauczycielowi.
 

Łotwa Łotwa 1