„Methodology in practice for teachers of English as a foreign language suitable for C.L.I.L. teachers of adults”

„Methodology in practice for teachers of English as a foreign language suitable for C.L.I.L. teachers of adults”   | Program Comenius

Rodzaj szkolenia: 

kurs metodyczno-językowy

Okres realizacji: 

2013-10-07 - 2013-10-18

Imię i nazwisko: 

Izabela Domańska

Kraj odbywania mobilności: 

Wielka Brytania

Opis

Jestem magistrem filologii angielskiej oraz magistrem matematyki, nauczycielem dyplomowanym języka angielskiego i matematyki w języku angielskim w gimnazjum i liceum.
Pracuję w dwóch szkołach: Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu (Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu) oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu. Pierwsza ze szkół wybierana jest przez uczniów uzdolnionych i wyjątkowo ambitnych, chcących rozwijać swoje zdolności na wielu polach. Uczniowie zdobywają najwyższe laury w olimpiadach przedmiotowych i konkursach na szczeblu ogólnopolskim, a sama szkoła plasuje się bardzo wysoko w ogólnokrajowych rankingach szkół średnich. Od kilkunastu lat szkoła należy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych. Celem istnienia TST, w którym pracuje 30 liceów w całej Polsce, jest budowanie autorskich programów klas ukierunkowanych przedmiotowo, poszerzanie zadań dydaktyczno-wychowawczych, stwarzanie warunków wspierających szczególne zainteresowania młodzieży, praca indywidualna z uczniami uzdolnionymi, stałe doskonalenie kadry pedagogicznej, wprowadzanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych.
Druga szkoła, w której pracuję gromadzi uczniów pochodzących z bardzo różnych środowisk - zarówno zamożnych, jak i ubogich. Dla części z nich nauka jest kluczem do sukcesu, dla pozostałych niejednokrotnie nie jest priorytetem, a realizowanie obowiązku szkolnego stanowi poważny problem. Świat tych młodych ludzi często zawęża się do granic administracyjnych miasta. Szkoła intensywnie pracuje nad poprawą efektywności i jakości kształcenia w celu poszerzenia horyzontów naszych uczniów. Dlatego też, wielka waga przykładana jest do doskonalenia zawodowego nauczycieli i jednocześnie stwarzana jest naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, który zapewni im lepszy start w dorosłość.
Szkolenie odbyło się w Richard Language College w Bournemouth - malowniczej nadmorskiej miejscowości turystycznej na południu Anglii. Po zajęciach, przy sprzyjającej pogodzie można było spacerować po przepięknej piaszczystej plaży, przechadzać się po molo, zwiedzać lokalne muzea oraz wybrać się na zakupy w licznych sklepach w centrum miasta, czy też spędzić czas w pubie lub kawiarni.
Było to szkolenie metodologiczne dla nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycieli innych przedmiotów nauczanych w języku angielskim. Obejmowało praktyczne użycie języka, ćwiczenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania, płynnego mówienia i technik pisania, techniki skutecznego nauczania oraz metody aktywizujące na lekcji. Kurs oferował m.in.:
- zapoznanie z technikami CLIL, popartymi konkretnymi ćwiczeniami i propozycjami do bezpośredniego wykorzystania na lekcji,
- propozycje ćwiczeń ze słuchania i kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu,
- praktyczne ćwiczenia z wymowy i fonetyki,
- ćwiczenia dla grup o zróżnicowanych poziomach znajomości języka angielskiego,
- poznanie różnych rodzajów inteligencji,
- słownictwo i ćwiczenia na wzbogacanie słownictwa,
- pracę z tekstem „autentycznym”,
- świadomość językową, sposoby upraszczania języka,
- użycie tablicy interaktywnej i narzędzi TIK,
- micro teaching, szczegółowe planowanie, wyznaczanie celów i zakładanie osiągnięć uczniów,
- zapoznanie z podręcznikami i materiałami pomocniczymi przydatnymi w nauczaniu matematyki w języku angielskim.
Zajęcia odbywały się w roboczych grupach pięcio- i dwuosobowych, miały charakter zajęć praktycznych i warsztatów, wzbogacających umiejętności językowe uczestników, jak i dające możliwość zastosowania ciekawych praktyk i technik. Zajęcia odbywały się w bardzo miłej atmosferze, były profesjonalne i na wysokim poziomie.
Rzeczywistość zastana na miejscu szkolenia nie odbiegała od opublikowanego opisu kursu. Wręcz przeciwnie - zaskoczyła miłą atmosferą, życzliwością pracowników i bogactwem oferowanych zajęć. Czas spędzony na szkoleniu był czasem w pełni wykorzystanym, interesującym pod względem dobranych materiałów, ciekawej tematyki, atrakcyjnym pod względem nauczycieli prowadzących zajęcia, odznaczających się obszerną wiedzą, dużym doświadczeniem i zaangażowaniem oraz ogromnymi umiejętnościami dydaktycznymi i ciekawą osobowością. Pobyt w placówce kształceniowej był bardzo dobrze zorganizowany i rzetelnie zaplanowany, zapewniając różnorodne formy podnoszenia kompetencji językowych. Wszystkie materiały otrzymane na zajęciach mogą być wykorzystane bezpośrednio na lekcjach lub po małych modyfikacjach, gdyż ich jakość dydaktyczna i przydatność na lekcjach jest wysoka i często uniwersalna- po adaptacji mogą być użyte w klasach o różnym poziomie zaawansowania i motywacji.
W trakcie szkolenia, dzięki oferowanym wycieczkom, mogłam poznać kraj i dziedzictwo kulturowe regionu, który przebywałam. Były to:
- wizyta w Christchurch - bardzo malowniczej pobliskiej miejscowości o bogatej przeszłości historycznej
- zwiedzanie Stonehenge
- wizyta w katedrze Salisbury
- zwiedzanie Londynu
- zwiedzanie Oxfordu
- wizyta w teatrze na sztuce: "Teachers"
- zwiedzanie atrakcji Bournemouth: molo, galeria sztuki, muzeum, zabytkowe kościoły.
Program kursu był tym, czego szukałam. Język angielski jest podstawowym narzędziem mojej pracy. Program szkolenia oferował możliwość kształcenia wszystkich potrzebnych mi umiejętności. Pozyskana wiedza z zakresu metodologii nauczania dwujęzycznego i nauczania języka angielskiego, przyczyni się w dłuższym okresie do podniesienia poziomu kształcenia w moich szkołach i lepszych efektów dydaktycznych i pedagogicznych na moich zajęciach. Nowe techniki poznane na szkoleniu urozmaicają lekcje, dodają im świeżości i nowoczesnego europejskiego wymiaru. Przede wszystkim jednak, zwiększają zainteresowanie uczniów językiem angielskim, zachęcają do wyboru profili dwujęzycznych oraz motywują do bardziej wytężonej pracy na lekcjach i poza lekcjami. Ponadto, szkolenie to pozwoliło mi wzbogacić swój język o zwroty używane w języku codziennym, pełnym kolokwializmów i wypowiedzeń nieformalnych, tak budzących zainteresowanie współczesnej młodzieży. Mogę teraz przekazać je uczniom, zachęcić do komunikacji w języku angielskim, zmotywować do pracy w projektach międzynarodowych i obudzić chęć poznawania świata przy użycia języka obcego.
Mnie samej ten wyjazd dał bardzo wiele. Spotkałam przemiłych ludzi z różnych stron świata, nawiązałam nowe znajomości i przyjaźnie, miałam przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wspaniałych nauczycieli i pedagogów, poznając ich nowatorskie metody oraz ciekawe rozwiązania, podniosłam swoje kompetencje językowe zarówno poprzez udział w zajęciach, jak również poprzez codzienne obcowanie z językiem angielskim, poszerzyłam swoją wiedzę na temat historii Wielkiej Brytanii poprzez zwiedzenie ciekawych miejsc, historycznych miast i światowych metropolii pełnych zabytków i koniecznych do odwiedzenia atrakcji, poznałam codzienne życie Brytyjczyków, ich zwyczaje i kulturę poprzez pobyt u przemiłej rodziny. Jednym słowem: przeżyłam fantastyczną przygodę, która stała się motorem do mojej dalszej pracy z młodzieżą.
Z pewnością chętnie ponownie skorzystam z podobnej możliwości szkolenia za granicą i zachęcam wszystkich nauczycieli do korzystania z programów takich, jak ten, bo dają one możliwość połączenia przyjemnego z pożytecznym.
 

Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania