„ Учитель живёт до сих пор, пока он учится. Если перестанет учиться, в нём умирает учитель”

„ Учитель живёт до сих пор, пока он учится.  Если  перестанет учиться,  в нём умирает учитель” | Program Comenius

Rodzaj szkolenia: 

kurs metodyczno-językowy

Okres realizacji: 

2013-07-08 - 2013-07-17

Imię i nazwisko: 

Iwona Zielińska, Lidia Turkowska

Kraj odbywania mobilności: 

Łotwa

Opis

W dniach od 8 do 17 lipca 2013 uczestniczyłyśmy w kursie językowym „ Applying Interactive Methods for Teaching Russian Language and Bringing Culture to the Classroom”, organizowanym przez Centrum Naukowe LatInSoft w Daugavpils na Łotwie. Wyjazd na kurs był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
Program ten jest bardzo cenny dla nauczycieli języków obcych, ponieważ stwarza możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez bezpośredni kontakt z użytkownikami danego języka obcego, w naszym przypadku języka rosyjskiego.
Program kursu na Łotwie zawierał nie tylko zajęcia dotyczące nowoczesnej metodyki nauczania języka rosyjskiego z wykorzystaniem metod interaktywnych, multimediów i zasobów Internetu, ale także wyjazdy do szkół na Łotwie i Litwie, wycieczki, wyjścia do muzeów, ośrodków kultury oraz spotkania integracyjne. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów, dla których język rosyjski był językiem ojczystym. Ich bogata wiedza metodyczna, pedagogiczna oraz codzienna praktyka z uczniami i studentami wpłynęły na wysoki poziom prowadzonych zajęć. Trenerzy przekazali uczestnikom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne rozwiązania zastosowania różnorodnych metod w pracy z uczniem oraz przygotowane przez siebie materiały zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Miasto Daugavpils to enklawa języka rosyjskiego na terenie Unii Europejskiej. Większość jego mieszkańców używa języka rosyjskiego na co dzień, jako rodzimego. Pobyt na kursie był dla nas niezwykle ważnym doświadczeniem. Stworzył możliwość nowego poznawania i doskonalenia żywego języka w różnych sytuacjach . Była to doskonała praktyka językowa. Dodatkowym atutem było zakwaterowanie w rodzinach rosyjskojęzycznych , co stanowiło znakomite dopełnienie kursu, szczególnie od strony praktyki językowej. Kurs dał nam możliwość nie tylko poznania wiedzy teoretycznej, ale także zastosowania jej w praktyce podczas zajęć grupowych. Poza tym stwarzał możliwość wymiany doświadczeń i poglądów na temat metod nauczania języka z nauczycielami z Łotwy i Litwy oraz był okazją do nawiązywania kontaktów w celu organizowania międzynarodowej wymiany młodzieży. Program kursu zawierał bogatą ofertę kulturalną, która pozwoliła bliżej poznać specyfikę wielokulturowego regionu i miasta Daugavpils. Jednym z unikalnych miejsc w samym mieście jest Cerkowna Gorka, gdzie znajdują się świątynie czterech wyznań. Złote kopuły prawosławnych cerkwi w sąsiedztwie strzelistych wież kościołów: luterańskiego i rzymsko-katolickiego robią niesamowite wrażenie.
Ważnym elementem kursu były zajęcia ukierunkowane na poznawanie realiów i kultury. W ramach tych zajęć mieliśmy możliwość zwiedzania centrum kultury rosyjskiej - Domu Rosyjskiego. Jest to jeden z głównych ośrodków promowania kultury rosyjskiej na Łotwie. Ciekawym wyjazdem okazała się wycieczka do Agłony, miejscowości oddalonej 40 km od Daugavpils. Agłona jest miejscem kultu religii katolickiej, miejscem szczególnego kultu Maryjnego. Do Agłońskiej Bazyliki rokrocznie pielgrzymują tysiące wiernych.
Udział w kursie pozwolił nam doskonalić i rozwijać nasze kompetencje językowe, zarówno w aspekcie umiejętności językowych, jak i w aspekcie międzykulturowym i glottodydaktycznym. Takie szkolenia są doskonałą formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla każdego nauczyciela.
 

Łotwa Łotwa Łotwa Łotwa