Partnerskie Projekty Szkół

Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji

Partnerskie Projekty Regio

Celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotycząca edukacji szkolnej. Dzięki współpracy ze szkołami, przedszkolami innymi partnerami w regionie, mogącymi wesprzeć realizację projektu, oraz współpracy międzynarodowej można osiągać znakomite rezultaty.

Asystentura Comeniusa

Celem akcji jest umożliwienie przyszłym nauczycielom nabycia pierwszych doświadczeń pedagogicznych w szkołach europejskich. Akcja skierowana jest nie tylko do przyszłych pedagogów, lecz także do szkół i przedszkoli, które chciałyby przyjąć asystenta z zagranicy.

Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing/work placement.

Wyjazdy Indywidualne Uczniów

Akcja ta umożliwia uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spędzenie od 3 do 10 miesięcy w zagranicznej szkole. W tym czasie uczniowie mieszkają u rodziny, która zgłosiła chęć udziału  w programie.

Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe

Akcja ta umożliwia nauczycielom, przedstawicielom samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty spotkanie się z partnerami z zagranicy w celu opracowania wspólnego projektu.

Aktualności Comeniusa

Konkurs wniosków

  • W ubiegłym roku przyznaliśmy13 387 000 €na Wasze projekty

Z bloga Asystentury

Bazy upowszechniające

Ankieta

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Państwa opinie i uwagi pomogą nam doskonalić jakość naszej pracy.

Dziękujemy!
Zespół Programu Comenius