Koordynatorzy i trenerzy

Koordynatorzy wojewódzcy

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius współpracuje z przedstawicielami systemu edukacji na terenie całego kraju. Działania informacyjne i promocję programu wspiera sieć powołanych przez Kuratorów Oświaty koordynatorów wojewódzkich programu "Uczenie się przez całe życie". Koordynatorzy wojewódzcy uczestniczą w organizowanych przez Narodową Agencję seminariach informacyjno-szkoleniowych.

Do zadań koordynatora wojewódzkiego należy:

  • prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej założeń i realizacji programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius na terenie województwa;
  • pomoc przy organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów dla szkół zainteresowanych uczestnictwem w projektach;
  • upowszechnianie informacji o programie – zamieszczanie informacji, artykułów w biuletynach wydawanych przez kuratoria i wojewódzkie ośrodki metodyczne oraz w publikacjach poświęconych edukacji i integracji europejskiej;
  • doradztwo indywidualne dla nauczycieli;
  • prowadzenie monitoringu realizacji projektów w wybranych szkołach na terenie województwa przy wykorzystaniu narzędzi otrzymanych z Narodowej Agencji;
  • wskazywanie przykładów dobrej praktyki spośród realizowanych projektów na terenie województwa służących promowaniu osiągnięć programu Comenius w Polsce;
  • doradztwo na rzecz Narodowej Agencji w aspekcie potrzeb edukacyjnych województwa.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktowania się z koordynatorami, którzy pracują na terenie Państwa województwa.

Trenerzy 

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius powołała grupę trenerów programu. Są to osoby posiadające kwalifikacje trenera, edukatora, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla nauczycieli, pracujące bądź współpracujące z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Osoby te zostały przygotowane przez pracowników Narodowej Agencji do prowadzenia zajęć szkoleniowych dotyczących zasad uczestnictwa w programie oraz planowania i realizacji projektów międzynarodowych.

Lista koordynatorów współpracujących z nami

Lista trenerów współpracujących z nami