Do pobrania - beneficjenci

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO 2013

Link internetowy do raportu końcowego (eForm) będzie przesyłany każdemu Beneficjentowi indywidualnie drogą mailową, na adres podany w formularzu wniosku.

Począwszy od 15 Stycznia 2013 roku aby pobrać raport z serwera Komisji beneficjent w pierwszym kroku rejestruje się w systemie uwierzytelniania użytkowników ECAS European Commission Authentication System. (Poniżej do pobrania instrukcja rejestracji w systemie ECAS w języku polskim i angielskim)
Następnie beneficjent sprawdza poprawność danych raportu, w przypadku błędów prosi Narodową Agencję o powtórne wygenerowanie zbioru *.pdf z danymi. Raport powinien być wypełniany lokalnie na dysku komputera beneficjenta. Przy wypełnianiu pól, kontroli wpisów i wysyłce obowiązują reguły stosowane do formularza wniosku. W przypadku raportu potwierdzenie wysyłki jest integralną częścią formularza. Poprawnie wypełniony eform - raport powinien być zachowany do przyszłego użytku. Wydrukowany i podpisany egzemplarz raportu wysyłany jest na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.
ul. Mokotowska 43,
00-551 Warszawa

Instrukcja rejestracji w systemie ECAS w języku PL - link

Instrukcja rejestracji w systemie ECAS w języku EN - link

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" dla kontraktu 2013 - link

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" dla kontraktu 2012 - link

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" dla kontraktu 2011 - link

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia finansowego 2013- link

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia finansowego 2012- link

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia finansowego 2011- link

Instrukcja rejestracji w serwisie online.frse.org.pl - link

Instrukcja "Jak wypełnic ankietę" - link

Link do strony KE (kurs InforEuro)