Poradnik - Część II - Mobilność

Co warto wiedzieć, o czym pamiętać?- praktyczny poradnik dla Beneficjentów programu „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Masz już decyzję o przyznaniu dofinansowania z programu Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej?
Czas zastanowić się, co dalej...

Wiele praktycznych informacji oraz opinii byłych Beneficjentów Programu Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej znajduje się na Forum Programu Comenius.
Zapraszamy do lektury Forum. Niemniej spróbujemy nieco uporządkować zawarte tam myśli, a także wzbogacimy o nasze spostrzeżenia.

Część II - Mobilność

Czas szkolenia to doskonała okazja, aby podzielić się własnym doświadczeniem i sukcesami, ale też rozwiać „pedagogiczne i metodyczne wątpliwości”, zapoznać się z metodami stosowanymi przez innych nauczycieli, poznać innowacyjne techniki, wzbogacające i uatrakcyjniające warsztat pracy, zapoznać się z realiami pracy nauczycieli w innych krajach Europy. Międzynarodowe środowisko uczestników stwarza niepowtarzalną możliwość szybkiego znalezienia partnerów do realizacji przyszłego projektu. Zarówno udział w zajęciach, jak i czas spędzony ze sobą podczas spotkań nieformalnych umożliwiają nawiązanie znajomości, czego efektem jest często realizacja wspólnego działania. Może uda Ci się zarysować ramy przyszłego projektu już podczas szkolenia?

Jeżeli organizator proponuje udział w zajęciach dodatkowych- warto skorzystać! Każde dodatkowe działanie to nie tylko forma nauki, możliwość integracji z innymi uczestnikami szkolenia czy okazja do wymiany doświadczeń, ale także niepowtarzalna okazja zdobycia cennych informacji oraz nawiązania bliższych kontaktów z ludźmi i instytucjami.

Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie. Narodowa Agencja zaleca dokładne sprawdzenie informacji zawartych na certyfikacie- danych osobowych uczestnika, terminu i tytułu szkolenia, etc. Należy pamiętać, że tytuł kursu widniejący na certyfikacie musi być zgodny z tym, na jaki zostało udzielone dofinansowanie (i jaki został zapisany w umowie finansowej). Podobnie należy postąpić odbierając fakturę/rachunek za szkolenie. Sprawdź, czy ten dokument zawiera prawidłowe dane, zachowaj tez rachunek/fakturę, jako dowód poniesienia opłaty za szkolenie.
Jeżeli korzystałeś z zakwaterowania zapewnionego przez organizatora szkolenia, pamiętaj o tym, aby kwota opłaty za szkolenie i opłaty za zakwaterowanie na rachunku/fakturze były wyszczególnione jako osobne pozycje. Nie musisz dokumentować kosztów poniesionych na utrzymanie. Jeśli jednak uzyskałeś/aś dofinansowanie kosztów przygotowania językowego czy kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami, zachowaj rachunki potwierdzające wydatkowanie środków w ramach tych kategorii.

Pozostałe części poradnika znajdują się w ponizszych lokalizacjach:

Część I - Przed mobilnością

Część III - Po zakończeniu mobilności