Poradnik - Część III - Po zakończeniu mobilności

Co warto wiedzieć, o czym pamiętać?- praktyczny poradnik dla Beneficjentów programu „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

Masz już decyzję o przyznaniu dofinansowania z programu Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej?
Czas zastanowić się, co dalej...

Wiele praktycznych informacji oraz opinii byłych Beneficjentów Programu Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej znajduje się na Forum Programu Comenius.
Zapraszamy do lektury Forum. Niemniej spróbujemy nieco uporządkować zawarte tam myśli, a także wzbogacimy o nasze spostrzeżenia.

Część III - Po zakończeniu mobilności

Po powrocie ze szkolenia warto podtrzymywać kontakty z organizatorem kursu, pozostałymi uczestnikami szkolenia. Często zdarza się, że beneficjenci konkretnych kursów zakładają grupy dyskusyjne na forach internetowych oraz portalach społecznościowych czy dedykowanych serwerach. Podziel się wiedzą i doświadczeniem ze szkolenia, bądź „żywą zachętą” dla swoich kolegów do starania się o dofinansowanie wyjazdu z Narodowej Agencji na mobilność zagranicą. Pamiętaj, że teraz jesteś liderem opinii w swoim środowisku lokalnym, a wiec efekty Twojego wyjazdu powinny odbić się szerokim echem w macierzystej gminie czy powiecie. Beneficjenci po powrocie z mobilności często organizują prezentacje dla nauczycieli w swoich szkołach czy innych placówkach zajmujących się oświatą (np. w ośrodkach doskonalenia zawodowego nauczycieli). To doskonały, a jednocześnie prosty sposób, aby podzielić się swoim doświadczeniem i zachęcić innych do udziału w akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Pamiętaj też o przedłożeniu w terminie raportu końcowego. Każdy raport końcowy podlega ocenie formalnej i merytorycznej. To od zawartości merytorycznej raportu zależy jego ocena- od „słabej” po „bardzo dobrą”. Raporty (wraz z ocenami) są monitorowane zarówno przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”, jak i przez Komisję Europejską. Podczas wypełniania raportu końcowego należy mieć na uwadze, że ocenie podlegają informacje zawarte w raporcie, dokładny opis działań i efektów, wpływ mobilności na wzrost kompetencji Beneficjenta czy funkcjonowanie jego instytucji macierzystej. Należy nadmienić, że mobilności, które uzyskają najlepsze oceny otrzymują elitarny status „dobrej praktyki” i jako takie stają się narodowymi przykładami świetnej realizacji założeń programu Comenius- Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.

Zespół Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej uprzejmie zaprasza do dokładnej lektury strony internetowej www.comenius.org.pl oraz zamieszczania swoich opinii i dzielenia się doświadczeniami na Forum Comeniusa.
Zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu telefonicznego i e-mailowego.

Pozostałe części poradnika znajdują się w ponizszych lokalizacjach:

Część I - Przed mobilnością

Część II - Mobilność