Komunikat dotyczący pośredników

FRSE- Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" nie pobiera żadnych opłat za przesyłanie informacji ani też za formularze wniosków, które są ogólnie dostępne na stronie internetowej programu Comenius.
Każdy wnioskujący ma obowiązek samodzielnego przygotowania, wypełnienia i przesłania wniosku do Narodowej Agencji ponosząc odpowiedzialność za informacje w nim zawarte.
FRSE- Narodowa Agencja Programu"Uczenie się przez całe życie"nie ma umowy ani nie prowadzi współpracy z żadnymi przedstawicielstwami szkół językowych w Polsce i Europie.
FRSE- Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" nie ponosi odpowiedzialności za działalność firm pośredniczących.
Żadna z firm pośredniczących ani szkół działających w Polsce lub Europie nie ma prawa oferować lub gwarantować otrzymania środków finansowych z programu Comenius.
Korzystanie z usług firm pośredniczących w znalezieniu kursu doskonalenia zawodowego za granicą i przygotowaniu formularza wniosku programu Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej nie gwarantuje ani nie zwiększa szans na otrzymanie dofinansowania do uczestnictwa w kursie.

Od kilku lat obserwujemy wzrost aktywności najróżniejszych firm pośredniczących. Firmy te oferują ułatwienia w znalezieniu szkoły za granicą, w organizacji podróży i pobytu, dając przy tym 50% szans na uzyskanie dofinansowania z Polskiej Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie". W związku z wieloma problemami, wynikającymi dla naszych beneficjentów z działalności tych firm, pragniemy oświadczyć:

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" nie prowadzi współpracy z żadnymi pośrednikami, ani też z żadnymi przedstawicielstwami szkół językowych w Polsce. Polska Narodowa Agencja nie ponosi odpowiedzialności za działalność tych instytucji. Korzystanie z usług firm pośredniczących w znalezieniu kursu doskonalenia zawodowego za granicą nie gwarantuje ani nie zwiększa szans na otrzymanie dofinansowania do uczestnictwa w szkoleniu. Wszelkie roszczenia odnośnie niedotrzymanych przez te instytucje zobowiązań należy kierować tylko pod ich adresem.

Fakty: z czym należy się liczyć w zależności od sposobu poszukiwania kursu?

Jeśli kontaktujemy się bezpośrednio ze szkołą za granicą Jeśli korzystamy z usług pośrednika
Szkoła nie pobiera prowizji za rezerwację miejsca Prowizja pośrednika wynosi od 70 do 200 PLN
Szkoła przeważnie dotrzymuje warunków rezerwacji (tytuł i data kursu) Pośrednik często zmienia datę lub tytuł kursu w ostatniej chwili. Zmiana tytułu i programu szkolenia powoduje automatycznie zerwanie umowy z Polską Narodową Agencją.
Kwota opłaty za kurs liczona jest po kursie bankowym Kurs waluty stosowany przy opłatach za szkolenie w firmach pośredniczących bywa nierzeczywisty i nieadekwatny do kursu rzeczywistego, co naraża uczestników na poważne straty finansowe.
Możliwość porównania wielu ofert dotyczących zarówno ceny kursu jak i programu Oferta przeważnie ograniczona jest do jednej szkoły
Grupa werbowana z całej Europy: możliwość spotkania nauczycieli z innych krajów, wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy w ramach innych akcji Comeniusa. Duża szansa znalezienia się w grupie złożonej z samych Polaków