Wyniki selekcji - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

Listy wniosków złożonych do 17 września 2013 r. dotyczące wyników III rundy selekcyjnej 2013 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.

UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.

Lista wniosków zaakceptowanych

Lista wniosków zakwalifikowanych na listę rezerwową

(komunikat dla osób zakwalifikowanych na listę rezerwową)       

Lista wniosków z listy rezerwowej zaakceptowanych w ramach projektu POKL "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych" w dniu 2 grudnia 2013 r.

Lista wniosków z listy rezerwowej zaakceptowanych w ramach programu POKL "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych" w dniu 26 lutego 2014r.

Lista wniosków odrzuconych

FRSE- Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem:

http://llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza.pdf


Listy wniosków złożonych do 30 kwietnia 2013 r. dotyczące wyników II rundy selekcyjnej 2013 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.
UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.
Lista wniosków zaakceptowanych w ramach Programu Comenius
Lista wniosków zaakceptowanych w ramach projektu POKL "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych"
Lista wniosków odrzuconych

FRSE- Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem:

http://llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza.pdf


Listy wniosków złożonych do 16 stycznia 2013 r. dotyczące wyników I rundy selekcyjnej 2013 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.
UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.
Lista wniosków zaakceptowanych  w ramach Programu Comenius    
Lista wniosków zaakceptowanych w ramach projektu POKL "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych"
Lista wniosków odrzuconych

FRSE- Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem:

http://www.llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza_LLP_MWD.pdf

Odwołanie należy skierować do Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dostarczyć w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji selekcyjnej Narodowej Agencji.


Listy wniosków złożonych do 17 września 2012 r. dotyczące wyników III rundy selekcyjnej 2012 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.
UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.
Lista wniosków zaakceptowanych
Lista wniosków zakwalifikowanych na listę rezerwową, przeznaczonych do dofinansowania ze środków krajowych (komunikat dla osób zakwalifikowanych na listę rezerwową)
Lista wniosków odrzuconych


Listy wniosków złożonych do 30 kwietnia 2012 r. dotyczące wyników II rundy selekcyjnej 2012 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.
UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.
Lista wniosków zaakceptowanych
Lista wniosków odrzuconych
 


 

Listy wniosków złożonych do 16 stycznia 2012 r. dotyczące wyników I rundy selekcyjnej 2012 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.
UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.
Lista wniosków zaakceptowanych
Lista wniosków odrzuconych


Listy wniosków złożonych do 16 września 2011 r. dotyczące wyników III rundy selekcyjnej 2011 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.
UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.
Lista wniosków zaakceptowanych
Lista wniosków odrzuconych


Listy wniosków złożonych do 29 kwietnia 2011r. dotyczące wyników II rundy selekcyjnej 2011 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.
UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.
Lista wniosków zaakceptowanych
Lista wniosków odrzuconych


Listy wniosków złożonych do 14 stycznia 2011 r. dotyczące wyników I rundy selekcyjnej 2011 dla Mobilności szkolnej kadry edukacyjnej są już dostępne.
UWAGA! Prosimy o zastosowanie się do wytycznych, które znajdują się przed tabelami z wynikami.
Lista wniosków zaakceptowanych
Lista wniosków odrzuconych