Zaproszenie do składania wniosków 2012

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała "Zaproszenie do składania wniosków" na rok 2012. Zaproszenie składa się z następujących części:

Dokumenty te znajdują się także na stronie Komisji Europejskiej.

Harmonogram składania formularzy aplikacyjnych w 2012 roku.

  • 16 stycznia 2012* (wyjazdy na kursy od 1 maja 2012r. do 31 sierpnia 2012r.)
  • 30 kwietnia 2012* (wyjazdy na kursy od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2012r.)
  • 17 września 2012* (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2013r. do 30 kwietnia 2013r.)

*Decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wniosku do kancelarii Narodowej Agencji w przypadku składania wniosku osobiście