Czy akcja Regio jest dla mnie?

Jeżeli w projekcie planujesz:

 • Realizację projektu tylko przez szkołę
 • Złożenie wniosku jako szkoła
 • Rozwiązanie problemów konkretnej szkoły
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej konkretnej szkoły
 • Mikroskalę projektu
 • Samodzielną pracę szkoły w Polsce
 • Współpracę ze szkołami
 • Udział uczniów w mobilnościach – bezpośrednie kontakty uczniów
 • Projekt nastawiony na ucznia – uczniowie zaangażowani na każdym etapie realizacji projektu
 • Współpracę z partnerami wspierającymi, którzy nie korzystają z grantu
 • Współpracę z kilkoma krajami

WYBIERZ Partnerski Projekt Szkół

Jeżeli w projekcie planujesz:

 • Rozwiązywanie problemów edukacyjnych w regionie
 • Systemowe rozwiązywanie problemów edukacji
 • Współpracę z lokalnymi władzami, instytucjami oświatowymi oraz szkołami, jako partnerami w projekcie
 • Udział w mobilnościach pracowników różnych instytucji realizujących projekt
 • Budowanie koalicji na rzecz oświaty
 • Spojrzenie na sprawy edukacji z wielu poziomów i stron
 • Współpracę z jednym krajem
 • Wypracowanie ram współpracy międzyregionalnej

WYBIERZ Partnerski Projekt Regio