Kompendia projektów Regio realizowanych w Europie

Opisy projektów zostały zawarte w kompendiach, które mogą posłużyć jako inspiracja dla poszukiwania tematów projektów oraz jako źródło pozyskiwania potencjalnych partnerów do ich realizacji. Projekty ułożone są w porządku alfabetycznym według kraju koordynatora projektu. Opisy projektów sporządzono w języku angielskim.

Kompendium projektów Comenius Regio realizowanych w latach 2009 - 2011

Publikujemy również opisy projektów w języku polskim, zrealizowanych przez polskie instytucje w latach 2009 - 2011

Kompendium projektów Comenius Regio realizowanych w latach 2010 - 2012

Kompendium projektów Comenius Regio realizowanych w latach 2011 - 2013

Kompendium projektów Comenius Regio realizowanych w latach 2013 - 2015

Broszura Regional partnreships in school education

 

Relacja z międzynarodowej konferencji upowszechniającej rezultaty projektów Comenius Regio, 11 – 12 maja 2011 r.  Bordeaux