Poszukiwanie partnerów do realizacji projektu

Istniejące kontakty z regionami i władzami lokalnymi w Europie są dobrym punktem wyjścia do tworzenia partnerstw (np. miasta bliźniacze).

Można posłużyć się bazą danych stworzoną przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) www.twinning.org, służącą poszukiwaniu partnerów chcących nawiązać współpracę. Jest to baza skierowana do władz lokalnych i regionalnych.

Tutaj zamieszczamy ogłoszenia instytucji zagranicznych poszukujących partnerów w Polsce.

Innym sposobem na znalezienie partnerów jest udział w seminarium kontaktowym. Są to spotkania organizowane przez Narodowe Agencje przeznaczone dla osób z różnych krajów zainteresowanych utworzeniem partnerstwa.