Procedura selekcji wniosków

Wnioski podlegają ocenie formalnej w Narodowych Agencjach obu partnerów projektu. Po akceptacji formalnej wniosku podlega on ocenie merytorycznej dokonywanej przez dwóch ekspertów w kraju koordynatora projektu. Dofinansowanie projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym, jest zależne od wyskości budżetów Narodowych Agencji.

Projekty zatwierdzone formalnie i merytorycznie są rekomendowane do uzyskania dofinansowania przez Narodowy Komitet Ewaluacyjny. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Informację o przyznaniu dofinansowania lub odrzuceniu wniosku wnioskodawca otrzymuje na piśmie.

Proces oceny wniosków oraz przyznawania dofinansowania odbywa się w okresie od lutego do lipca. Następnie podpisywane są umowy na dofinansowanie realizacji projektów.

Projekty są realizowane w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2015 roku.