Przydatne linki

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, oprócz projektów partnerskich realizowane są projekty tzw. centralne – dofinansowywane przez Agencję Wykonawczą z siedzibą w Brukseli.

Przedstawiamy wybrane projekty centralne, których produkty mogą być użyteczne dla Państwa i stanowić podstawę, bądź inspirację do podejmowania aktywności w projektach partnerskich.

COMNET - Jak tworzyć europejskie sieci w edukacji. Podręcznik i inne materiały w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

ENTER – Europejska sieć promująca dzielenie się i wykorzystywanie rezultatów projektów.

SEALLL – samoocena w edukacji i szkoleniach, materiały również w języku polskim.

I-PROBNET – Autoewaluacja w szkole. Podręcznik w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i innych).
 

Związek Miast Polskich prowadzi projekt "Rola samorządów w polityce zagranicznej RP". Na stronie projektu znajduje się raport  "Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań" opracowany przez Instytut Spraw Publicznych.