Zainspiruj się - europejskie bazy projektów

Rezultaty projektów w dziedzinie edukacji, szkoleń, kultury realizowanych w całej Europie dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej są upowszechniane poprzez platformy elektroniczne.

Corocznie przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej realizowane są projekty, których celem jest poprawa jakości europejskich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, rozwiązywanie problemów młodzieży, budowanie obywatelstwa europejskiego. Często ich wynikiem są ciekawe i innowacyjne rozwiązania. Platformy elektroniczne powstały, aby służyć:

  • poprawie przejrzystości i dostępu do informacji o efektach programów;
  • zapewnieniu realizującym projekty instytucjom i organizacjom wspólnego miejsca do upowszechniania ich osiągnięć;
  • ułatwieniu nawiązywania kontaktów międzynarodowych;
  • promocji dobrych praktyk;
  • wymianie doświadczeń i pomysłów na projekty.

Bazy są doskonałym narzędziem do poszukiwania wartościowych rozwiązań problemów, z którymi się borykacie. Może gdzieś w Europie wypracowano rozwiązanie, którego szukacie? Zaawansowane kryteria wyszukiwania pozwalają na analizę rezultatów projektów w taki sposób, aby można było łatwo przeszukiwać zasoby informacyjne. Ponadto opisy projektów i ich efektów mogą stanowić inspirację dla osób, które planują realizację przedsięwzięć projektowych.

Baza EST (European Shared Treasure) zawiera opisy i rezultaty projektów realizowanych w ramach programów Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig.

Platforma elektroniczna Eve zbiera najbardziej wartościowe produkty projektów zrealizowanych w obszarach edukacji, szkolenia, kultury, młodzieży i obywatelstwa.
 


 

Baza Adam dedykowana jest projektom realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

Wymagania wobec realizatorów Partnerskich Projektów Comenius w związku z zamieszczaniem produktów projektu w bazie EST:

Dbając o to, żeby rezultaty realizowanych przez Państwa projektów były dostępne na poziomie krajowym, europejskim i światowym przypominamy, że są Państwo zobowiązani do uzupełnienia informacji o produktach Partnerskiego Projektu Comeniusa w bazie EST. Mówi o tym umowa finansowa na realizację projektu.

W połowie okresu realizacji projektu oraz na jego zakończenie realizatorzy Partnerskich Projektów otrzymują informację przypominającą o konieczności rejestracji produktów projektu w bazie EST wraz z loginem i hasłem umożliwiającym rejestrację. Szczegółowe informacje podawane są na stronie internetowej w zakładce odpowiedniej dla rundy selekcyjnej.

Ostateczną datą dokonania obowiązkowego wpisu do bazy EST jest 30 września w drugim roku realizacji projektu.

Opis Państwa projektu i jego rezultatów zaprezentowany w bazie EST może uzyskać status Star Project. Wyróżnione zostają projekty dobrej jakości, w ramach których wypracowano szczególnie wartościowe i innowacyjne rezultaty. Oznaczenie Star Project będzie widoczne w bazie EST, a projekty będą pokazane również w bazie Eve.