Co powinna zawierać karta czasu pracy?

Akcja: 

Partnerskie Projekty Regio

Rok: 

2013

Karta czasu pracy, wykorzystywana do dokumentowania wkładu własnego w postaci pracy osób zatrudnionych w instytucji, a pracujacych na rzecz projektu lub wykorzystywana do dokumentowania długości czasu pracy w ramach honorarium ze środków projektu , powinna zawierać:

  • zestawienie liczby dni w miesiącu
  • miesiąc i rok, którego dotyczy
  • liczbę godzin przepracowanych przez pracownika na rzecz projektu danego dnia
  • podsumowanie liczby godzin przepracowanych przez pracownika na rzecz projektu w danym miesiącu
  • opis zadań wykonywanych przez pracownika na rzecz projektu
  • podpis pracownika
  • akceptację przełożonego