Raportowanie

Akcja: 

Partnerskie Projekty Regio

Rok: 

2013

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi do raportów końcowych projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dla umów finansowych zawieranych w roku 2013.

Wytyczne do raportów końcowych programu "Uczenie się przez całe życie" - umowy finansowe z  2013 roku