Europejska baza produktów EST

Jeśli interesują Cię efekty realizacji projektów partnerskich programu "Uczenie się przez całe życie", wejdź do europejskiej baza produktów EST

Obowiązek zamieszczania informacji w bazie EST 

Zgodnie z zapisem umowy finansowej z roku 2008 i lat następnych o upowszechnianiu efektów programu „Uczenie się przez całe życie”, beneficjenci programu sektorowego Comenius mają obowiązek zamieszczania informacji o produktach końcowych ich projektów w ogólnoeuropejskiej bazie European Shared Treasure (Europejska Baza Produktów EST).

Ostateczną datą dokonania obowiązkowego wpisu do bazy EST jest 30 września w drugim roku realizacji projektu (ta sama data obowiązuje dla raportów końcowych).

Dostępna w Internecie baza European Shared Treasure (Europejska Baza Produktów EST) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, nad którego realizacją pieczę sprawuje Komisja Europejska. Od niedawna baza zwiększyła swój zasięg, a jej uzupełnianie należy do obowiązków beneficjentów programu Comenius w całej Europie.

Nasze przedsięwzięcie adresowane jest do trzech grup odbiorców

  • Narodowych Agencji programu „Uczenie się przez całe życie”,
  • instytucji, organizacji i przedsiębiorstw aplikujących do programów Comenius, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci,
  • użytkowników publicznych, a więc m.in.: szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli, władz samorządowych i oświatowych, Komisji Europejskiej, przedstawicieli mediów.

Baza EST zawiera informacje:

  • o projektach partnerskich programów Comenius, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci,
  • o instytucjach wnioskujących i koordynujących projekty,
  • o grupach partnerskich realizujących projekty,
  • o produktach końcowych powstałych w trakcie realizacji projektów,
  • o dostępności produktów.

Baza EST to system baz prowadzonych i administrowanych przez Narodowe Agencje programu „Uczenie się przez całe życie”. Dzięki temu, użytkownicy zainteresowani zdobyciem informacji na temat danego projektu realizowanego w ich kraju, mogą skorzystać z wersji bazy dostępnej w ich języku narodowym. Jednocześnie, dla każdego projektu dostępne są informacje w języku roboczym, co umożliwia upowszechnienie jego efektów na poziomie europejskim.