Dokumenty wymagane do złożenia wniosku

Akcja: 

Partnerskie Projekty Szkół

Rok: 

2013

Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2013 roku. 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z następującymi dokumentami

Guide for Applicants 2013

Przewodnik dla składających wnioski

oraz

Formularz wniosku (eForm)

Uwaga!!! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku 2013 (eForm) należy pobrać i zapisać go lokalnie na dysku twardym swojego komputera.

Kwoty oraz mobilności o które można wnioskować

Warianty kwot dofinansowania na 2013 dla polskich szkół (wysokość kwoty ryczałtowej będzie uzależniona od liczby planowanych mobilności- czyli liczby wyjazdów zagranicznych, gdzie jedna mobilność= wyjazd jednej osoby).Wnioskujecie Państwo raz w ciągu trwania projektu.

1 mobilność w projekcie= wyjazd zagraniczny jednej osoby (ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły)

 

Minimalna liczba mobilności

Kwota ryczałtowa(EURO)

Partnerstwa wielostronne

4

8 000

8

10 000

12

15 000

24

20 000

Partnerstwa dwustronne

12 ( zawiera jednorazową/
co najmniej 10 uczniów/wymianę klas)

15 000

24 ( zawiera jednorazową/
co najmniej 20 uczniów/wymianę klas)

20 000

 

Kwota dofinansowania wypłacona będzie w transzach:

  • I rata w wysokości 80% po podpisaniu umowy finansowej,
  • II rata (20%)  po zatwierdzeniu przez Narodową Agencję złożonego przez szkołę Raportu końcowego.

Kwota dofinansowania będzie, podobnie jak w roku 2012, kwotą ryczałtową (ustaloną z góry) i będzie przeznaczona zarówno na wszelkie wyjazdy zagraniczne, jak i na działania krajowe w ramach planowanego projektu.