Informacja dotycząca finansowania wyjazdów zagranicznych

Akcja: 

Partnerskie Projekty Szkół

Rok: 

2013

W związku z interwencjami oraz pytaniami rodziców kierowanymi do Narodowej Agencji przypominamy, że niedopuszczalne jest obciążanie rodziców i uczniów, w trakcie odbywanie wyjazdów zagranicznych (mobilności), dodatkowymi kosztami spoza otrzymanego dofinansowania. Jedyna taka sytuacja może zajść w przypadku wyrażenia przez Rodziców zgody na pokrycie części kosztów związanych z wyjazdem zagranicznym.. Należy pamiętać o tym, że podstawowym źródłem finansowania projektu jest kwota dofinansowania otrzymywana ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius na działania lokalne oraz na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów zagranicznych) w wysokości zależnej od liczby planowanych wyjazdów. W załączeniu znajdą Państwo przykładowe wzory:

Wzór Oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”.

Wzór Oświadczenia rodziców w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius i przetwarzanie jego danych osobowych.

Wzór Oświadczenia rodziców dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiej.