Wyniki selekcji 2013

Akcja: 

Partnerskie Projekty Szkół

Rok: 

2013

SELEKCJA 2013

 Ogłoszenie wyników oceny merytorycznej 2013


Wyniki dla Projektów Wielostronnych


Wyniki dla Projektów Dwustronnych