Dokumenty 2013 (termin składania wniosków: 03.12.2012)

I. Przewodnik do akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2013

  1. Ogólne informacje na temat akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa.
  2. Role i obowiązki.
  3. Terminy, których należy przestrzegać.
  4. Wytyczne dla szkół wysyłających.
  5. Wytyczne dla uczniów i ich rodziców / opiekunów.
  6. Wytyczne dla szkół przyjmujących.
  7. Wytyczne dla rodzin goszczących.
  8. Wytyczne dla szkół wysyłających i przyjmujących dotyczące Porozumienia o programie zajęć.
  9. Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
  10. Wzory formularzy do wypełnienia (w tabelce poniżej):
Wzory formularzy do wypełnienia Plik do pobrania
(wersja
w jęz. pol.)
Plik do pobrania
(wersja
w jęz. ang.)
Karta rodziny goszczącej
Formularz zgody rodziców/opiekunów
Formularz wniosku ucznia
Formularz o stanie zdrowia
Formularz informacyjny o rodzinie goszczącej
Porozumienie o programie zajęć
Raport o porozumieniu o programie zajęć
Zasady zachowania
Plan działania w sytuacjach kryzysowych
Wniosek o płatność
Potwierdzenie otrzymania płatności przez szkołę przyjmującą 
Wskazówki do wypełniania wniosku    
Formularz wniosku aplikacyjnego 2013 (składany do 03.12.2012)
Deklaracja w języku polskim (Część 10 formularza wniosku)  
Annex 1 - Letter of intent (wyłącznie dla szkół polskich przyjmujących uczniów z zagranicy)  

I. Zaproszenie do składania wniosków 2013

II. Priorytety strategiczne 2013

III. Strategic priorities 2011-2013

IV. Opis akcji

V. Przewodnik dla wnioskodawców 2013. Część I: Przepisy Ogólne 

VI. Przewodnik dla wnioskodawców 2013. Część II a: Programy sektorowe i działania

VII. Guide for Applicants 2013 Part I: General provisions

VIII. Guide for Applicants 2013 Part II: Sub-Programmes and Actions

IX. Guide for Applicants 2013 Part II b: Explanations by Action

X. Przegląd stosowanych dokumentów

XI. Przygotowanie językowe - oświadczenie

XII. Przewodnik po krajach – zapobieganie zagrożeniom i ochrona młodzieży w Unii Europejskiej

XIII. Wytyczne do raportów końcowych programu "Uczenie się przez całe życie" dla umów finansowych zawartych w roku 2013