Finansowanie projektu

Konstrukcja budżetu

Budżet projektu konstruowany jest przez szkołę wysyłającą w oparciu o dwie obowiązkowe kategorie kosztów oraz jedną kategorię nieobowiązkową.


Obowiązkowe kategorie kosztów:

1. zryczałtowane dofinansowanie dla szkoły wysyłającej i przyjmującej
- ryczałtowa kwota 150 EUR na ucznia dla szkoły wysyłającej na pokrycie kosztów administracji projektem
- ryczałtowa kwota 500 EUR na ucznia dla szkoły przyjmującej na pokrycie kosztów administracji projektem

2. kwota na ucznia
- tzw. kieszonkowe dla ucznia  - ryczałtowa kwota miesięczna według stawki dla kraju goszczącego, do którego wyjeżdża uczeń (na pokrycie np. kosztów transportu lokalnego ucznia do/ze szkoły, materiałów do nauki itp.)
 - koszty podróży ucznia do i z kraju, w którym odbywa się nauka na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych w ramach limitu określonego dla danego kraju.

Nieobowiązkowa kategoria kosztów (zalecana):

1.  ryczałtowa kwota dofinansowania na przygotowanie językowe ucznia (przygotowanie zapewniane przez szkołę wysyłającą, prośba o dofinansowanie musi być opisana i uzasadniona we wniosku)

- ryczałtowa kwota 120 EUR na ucznia


Tabela ryczałtowych stawek miesięcznych („kieszonkowe”) – dla krajów uczestniczących w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa 2013 – kwoty w EUR
 


Kraj przyjmujący

Pierwszy miesiąc

Kolejne miesiące

Austria

186

111

Belgia

175

105

Bułgaria

110

66

Chorwacja

163

98

Czechy

147

88

Dania

235

141

Estonia

133

80

Finlandia

208

125

Francja

203

122

Grecja

166

100

Hiszpania

172

103

Holandia

182

109

Islandia

177

106

Liechtenstein

257

154

Litwa

127

76

Luksemburg

175

105

Łotwa

130

78

Malta

144

86

Norwegia

249

154

Polska

135

81

Portugalia

149

89

Rumunia

122

73

Słowacja

140

84

Słowenia

158

95

Szwajcaria

257

154

Szwecja

208

125

Turcja

144

86

Węgry

139

83

Włochy

187

112

 

  • KOSZTY PODRÓŻY (w tym koszt wizy wjazdowej/wyjazdowej) – w zależności od kraju wyjazdu, maksymalnie do wysokości obowiązujących limitów kosztów podróży w roku 2013/2014:
Maksymalny limit dofinansowania kosztów podróży dla 1 ucznia Kraj wyjazdu
do 350 EUR Austria, Czechy, Litwa, Łotwa,  Słowacja, Węgry,  Włochy
do 400 EUR Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia,  Lichtenstein, Luksemburg, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja
do 500 EUR Dania, Finlandia, Grecja, Islandia, Malta, Norwegia, Portugalia, Turcja
według kosztów rzeczywistych (EUR) Terytoria zamorskie (zgodnie z listą opublikowaną w Przewodniku po Programie „Uczenie się przez całe życie”)

 

Zarządzanie środkami finansowymi

Szkoła wysyłająca otrzymuje dofinansowanie na realizację projektu po podpisaniu umowy finansowej z polską Narodową Agencją, jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i administrowanie przyznanym dofinansowaniem.
W tym celu szkoła wysyłająca otrzymuje:
- zryczałtowane środki finansowe na pokrycie kosztów administracji (do wykorzystania przez szkołę polską)
- zryczałtowane środki finansowe na administrowanie projektem przez szkołę przyjmującą, które zostaną jej przekazane przez szkołę wysyłającą w trakcie realizacji projektu.
Szkoła wysyłająca otrzymuje kwotę na comiesięczne „kieszonkowe dla ucznia”, które obowiązkowo przekazuje uczniowi za granicą lub jego rodzicom/opiekunom w kraju, którzy następnie są zobligowani do przekazania go uczniowi.
Szkoła wysyłająca otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży ucznia w obie strony (łącznie każdy etap podróży z miejsca zamieszkania ucznia w Polsce do miejsca docelowego w kraju goszczącym i z powrotem), w maksymalnej wysokości dofinansowania określonego w tabeli "koszty podróży" w zależności od kraju docelowego wyjazdu i pobytu ucznia.
Jeżeli zawnioskowano, szkoła wysyłająca otrzymuje zryczałtowane dofinansowanie na koszty związane z przygotowaniem językowym ucznia, które musi mieć miejsce przed wyjazdem ucznia za granicę lub w przypadku, gdy szkoła wysyłająca nie ma możliwości jego organizacji – w kraju goszczącym po przyjeździe ucznia, o ile szkoła przyjmująca wyrazi na to zgodę.