Materiały do wykorzystania

Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy we współpracy z walijskim miastem Cardiff zrealizowało w latach 2009 – 2011 projekt w ramach akcji Partnerskie Projekty Regio pt. Caerdydd – Warsaw Integracja Projekt. Oba Miasta zainteresowane były tematyką integracji dzieci cudzoziemskich w szkołach.
W efekcie współpracy powstały materiały, które przeznaczone są dla uczniów cudzoziemskich, ich rodziców oraz nauczycieli, dyrektorów szkół i innych osób pracujących z uczniami cudzoziemskimi.

Warto sięgnąć po inspiracje do budowy rozwiązań w Państwa szkole, sprawdzić czy nie pominęli Państwo ważnych kwestii, wreszcie wykorzystać niektóre materiały podczas goszczenia uczniów cudzoziemskich w szkole.

Przewodnik dobrych praktyk

Zawiera przepisy prawne umożliwiające przyjęcie ucznia cudzoziemskiego do szkoły; metody wsparcia ucznia w integracji z nowym środowiskiem szkolnym; diagnozę wstępną umiejętności ucznia cudzoziemskiego, w tym znajomości języka; narzędzia do audytu dotyczącego sytuacji ucznia cudzoziemskiego w szkole. Publikacja stanowi rodzaj przewodnika dobrych praktyk w zakresie podejścia i metodologii przyjęcia ucznia cudzoziemskiego do szkoły.

Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów

Pakiet powitalny dla uczniów i rodziców

Pakiet zawiera informacje ułatwiające integrację uczniowi cudzoziemskiemu i jego rodzicom z nowym środowiskiem szkolnym, takie jak: informacje o systemie edukacji w Polsce; kalendarz roku szkolnego; szkolny porządek dnia; system oceniania w szkole, wzory formularzy szkolnych, informacja o trudnych sytuacjach, w których może znaleźć się uczeń oraz wskazówki służące ich rozwiązaniu.

Gimnazjum:
język polski
język angielski

Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli

Pakiet szkoleniowy zawiera modelowe rozwiązania dotyczące szkoleń dla nauczycieli pracujących w wielokulturowej klasie.

Praca z uczniem cudzoziemskim. Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli. Wersja w języku polskim

Praca z uczniem cudzoziemskim. Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli. Wersja w języku angielskim