Szkolenia dla uczniów i nauczycieli

W ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa organizowane są obowiązkowe szkolenia dla polskich uczniów, którzy wyjeżdżają na naukę do szkół zagranicznych i ich opiekunów – nauczycieli kontaktowych oraz szkolenia dla uczniów cudzoziemskich przyjeżdżających do polskich szkół oraz nauczycieli mentorów sprawujących nad nimi pieczę z ramienia szkoły.
Szkolenia organizuje Narodowa Agencja, szkolenia są dwudniowe, udział w nich jest bezpłatny.

Tematy poruszane przez uczniów dotyczą adaptacji w nowym środowisku, rodzinie goszczącej, nowej kulturze, sposobów uczenia się, zwłaszcza tego pozaformalnego, struktury wsparcia, która jest dostępna w ramach akcji WIUC.
Młodzież pracuje aktywnie wokół zadań proponowanych im przez trenerów. Gry i praca w grupach są dla nich atrakcyjne i pozwalają przećwiczyć sytuacje, w których młodzi ludzie mogą się znaleźć podczas pobytu za granicą. Możliwość spotkania i rozmów z rówieśnikami, którzy mają podobne nadzieje i borykają się z podobnymi wątpliwościami stanowi ogromną wartość szkolenia.
Z uczniami pracują trenerzy mający doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi.

Nauczyciele dyskutują o tym, w jaki sposób przygotować uczniów do spędzenia tak długiego okresu w szkole zagranicznej (uczniowie wyjeżdżają na okres od 3 do 10 miesięcy), w jaki sposób wspólnie ze szkołą przyjmującą zaplanować pobyt w taki sposób, aby okres nauki w szkole zagranicznej stanowił dla ucznia jak największą korzyść i został uznany po powrocie. Rozmawiają o budowaniu relacji z rodzinami wyjeżdżających uczniów, a także z rodzinami goszczącymi uczniów cudzoziemskich oraz o tym, jak ułatwić uczniom adaptację w środowisku szkolnym po powrocie. Znaczącą część spotkania stanowią pytania i odpowiedzi dotyczące zasad zarządzania projektem.
Z nauczycielami pracuje trenerka, która w codziennej pracy wspiera nauczycieli. Kwestie związane z zasadami funkcjonowania akcji przedstawiają pracownicy Narodowej Agencji.

Dotychczasowe szkolenia uczestnicy ocenili bardzo pozytywnie wrażając swoje opinie w arkuszach informacji zwrotnej.
Cieszy nas, że coraz więcej nauczycieli decyduje się realizować projekty akcji WIUC i coraz więcej młodzieży może skorzystać z możliwości stwarzanych przez tę akcję.
 

Kursanci 2011 Kursanci 2012 Kursanci 2011