Budżet projektu

Budżet konstruowany jest w oparciu o ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów administracyjnych dla szkoły wysyłającej i goszczącej oraz na przygotowanie językowe ucznia (jeśli jest potrzebne), a także miesięczne kieszonkowe dla ucznia. Zawiera również kwotę przeznaczoną na jedną podróż ucznia tam i z powrotem do szkoły przyjmującej w oparciu o poniesione koszty rzeczywiste - maksymalnie do wysokości stawek określonych dla podróży w zależności od kraju wyjazdu.

Część dofinansowania dla szkoły przyjmującej jest przekazywana za pośrednictwem szkoły wysyłającej, po otrzymaniu dofinansowania z Narodowej Agencji. Koszty związane z obowiązkowymi szkoleniami uczniów oraz nauczycieli są pokrywane bezpośrednio przez Narodowe Agencje. Uczniowie podczas swojego pobytu za granicą są objęci obowiązkowym systemem grupowego ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Comenius.