Realizacja projektu

Szkoły mające zamiar wysłać jednego lub więcej uczniów za granicę w roku szkolnym 2013/2014 muszą zapoznać się z dokumentacją akcji (patrz Dokumenty 2012/2013), przygotować projekt, a następnie złożyć wniosek do Narodowej Agencji programu Comenius w swoim kraju. Przed przygotowaniem projektu powinny skontaktować się z Narodową Agencją, aby uzyskać dodatkowe informacje o procedurze składania wniosków i selekcji.

Narodowe Agencje zorganizują szkolenia będące formą pomocy dla nauczycieli i uczniów w przygotowaniu się do pobytu za granicą przed wyjazdem oraz integracji po przyjeździe do szkoły przyjmującej. W kraju goszczącym uczeń będzie przebywał pod opieką rodziny goszczącej wybranej przez szkołę przyjmującą. Aby ułatwić integrację oraz zapewnić dobre warunki pobytu ucznia, szkoła przyjmująca wyznaczy mentora (pracownika szkoły goszczącej), który będzie doradzał uczniowi i wspierał go podczas pobytu.

Szkoła wysyłająca, szkoła przyjmująca oraz uczeń sporządzą porozumienie o programie zajęć zawierające szczegóły dotyczące nauki ucznia. Szkoła wysyłająca powinna uznać okrces nauki ucznia za granicą na podstawie raportu odnoszącego się do zawartego Porozumienia.

Harmonogram

  • sierpień 2012 – zapoznanie się z zaproszeniem do składania wniosków opublikowanym na stronie www.comenius.org.pl,
  • jesień 2012 – przygotowanie projektu: zapoznanie się z wymaganymi dokumentami, opracowanie projektu, podpisanie wymaganych dokumentów,
  • 3 grudnia 2012 – ostateczny termin składania wniosków do Narodowej Agencji – szkoła wysyłająca,
  • luty 2013 – ogłoszenie wyników konkursu,
  • marzec 2013 – szkoły przyjmujące dokonują wyboru rodzin goszczących,
  • czerwiec 2013 – zawieranie umów na realizację projektu – szkoły wysyłające,
  • czerwiec – sierpień 2013 – obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli kontaktowych ze szkół wysyłających i uczniów wyjeżdżających z Polski,
  • wrzesień - październik 2013 – obowiązkowe szkolenia dla mentorów ze szkół przyjmujących uczniów i dla uczniów przyjeżdżających do Polski,
  • rok szkolny 2013/2014 – wyjazdy uczniów za granicę/przyjazdy uczniów do Polski.