Wniosek aplikacyjny

Wniosek składa się z następujących części:

 • dane instytucji biorących udział w projekcie,
 • strzeszczenie projektu,
 • cele wyjazdu i ich odniesienie do dotychczasowej współpracy szkół,
 • porozumienie o programie zajęć i sposób uznania nauki ucznia za granicą,
 • wpływ projektu i europejska wartość dodana,
 • dotychczasowa współpraca między szkołami,
 • role szkoły wysyłającej i przyjmującej oraz plan efektywnej komunikacji i współpracy,
 • procedura wyboru uczniów biorących udział w wyjeździe,
 • wsparcie dla uczniów przed wyjazdem,
 • działania zmierzające do zapewnienia wsparcia i bezpieczeństwa ucznia – szkoła wysyłająca,
 • wsparcie nauczyciela odpowiadającego za wyjazdy uczniów w szkole wysyłającej,
 • trwałość efektów projektu,
 • procedura wyboru rodzin goszczących uczniów biorących udział w wyjeździe,
 • wsparcie rodzin goszczących,
 • wsparcie uczniów podczas pobytu za granicą,
 • działania zmierzające do zapewnienia wsparcia i bezpieczeństwa ucznia – szkoła przyjmująca,
 • wsparcie dla nauczyciela (mentora) ze szkoły przyjmującej odpowiedzialnego za opiekę nad uczniem,
 • budżet projektu,
 • oświadczenie szkoły wnioskującej
 • list intencyjny szkoły przyjmującej (załącznik 1)
 • tabele referencyjne (załącznik 2)

Formularz wniosku oraz procedura wnioskowania znajdują sie w zakładce: 2012 - termin i procedura składania wniosków.