Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - co to takiego?

Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa to jedna z akcji programu Comenius. Dzięki niej uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają szansę spędzenia od 3 do 10 miesięcy za granicą. W tym czasie uczą się w tzw. szkole przyjmującej i mieszkają u zagranicznej rodziny, którą nazywamy rodziną goszczącą.

Umożliwienie nauki w innych krajach europejskich ma pomóc uczniom lepiej zrozumieć różnorodność kultur i języków europejskich, a do tego uczy samodzielności i innych umiejętności ważnych dla rozwoju osobistego.

Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa:

  • rozwija trwałą współpracę pomiędzy szkołami oraz wzmacnia europejski wymiar edukacji szkolnej
  • wspiera szkoły w uznawaniu nauki odbywanej w szkole partnerskiej za granicą
  • oferuje specjalne szkolenia dla nauczycieli zaangażowanych w organizację wyjazdów, co umożliwia im dostęp do cennych międzynarodowych treści, a dla uczniów szkolenie przygotowujące ich do pobytu za granicą.