Z jakimi krajami można współpracować?

W konkursie 2013 (rok szkolny 2013/2014) następujące kraje uczestniczą w akcji:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Szkoła wysyłająca i przyjmująca muszą znajdować się w dwóch różnych z wyżej wymienionych krajów.

W roku szkolnym 2013/2014 następujące kraje nie uczestniczą w akcji: Cypr, Irlandia, Niemcy, Zjednoczone Królestwo.