Raport końcowy 2012

RAPORT KOŃCOWY – PŁATNOŚĆ KOŃCOWA

Beneficjent, zgodnie z warunkami umowy finansowej na realizację wizyty przygotowawczej/seminarium kontaktowego (artykuł 4.2 Płatność końcowa) – zobowiązany jest do złożenia raportu końcowego z wyjazdu w nieprzekraczalnym terminie określonym w umowie finansowej.

Raport końcowy beneficjenta traktowany jest jako wniosek o płatność końcową.

Narodowa Agencja w terminie 45 dni od daty zatwierdzenia raportu końcowego przekaże na rachunek bankowy wskazany w umowie finansowej kwotę płatności końcowej lub wystosuje do Beneficjenta wezwanie do zwrotu niewykorzystanej płatności zaliczkowej.

Beneficjent zostanie powiadomiony o zamknięciu projektu i jego rozliczeniu oraz o przekazaniu płatności końcowej oficjalnym pismem, które będzie równocześnie oznaczało zamknięcie umowy finansowej.


Jak i gdzie wypełnić raport końcowy

Raport końcowy dla wyjazdów w roku 2012/2013 należy wypełnić w systemie dokumentów online zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Wejdź na stronę www.pv.org.pl
2. Kliknij zakładkę „Do pobrania”
3. Kliknij „raport końcowy PV 2012”
4. Jesteś w systemie dokumentów online
5. Podczas logowania – użyj hasła i loginu takiego samego, jak przy wypełnianiu Ankiety Beneficjenta
6. Wypełnij formularz on-line raportu końcowego
7. Złóż wniosek elektronicznie
8. Wydrukuj 1 egzemplarz wniosku
9. Uzyskaj wymagane podpisy (uczestnika i reprezentanta prawnego instytucji beneficjenta)
10. Wyślij podpisany egzemplarz raportu końcowego listem na adres wskazany poniżej:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

z dopiskiem: RAPORT KOŃCOWY PV - COMENIUS