Osoby kontaktowe

WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE I SEMINARIA KONTAKTOWE

OSOBY KONTAKTOWE

W przypadku pytań z Państwa strony dotyczących wizyt przygotowawczych i seminariów kontaktowych uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Narodowej Agencji Programu COMENIUS:

1) Umowy finansowe na wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe programu Comenius oraz kompleksowa obsługa wizyt przygotowawczych i seminariów kontaktowych dla akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa, Partnerskie Projekty REGIO oraz akcji scentralizowanych

Michał Waszczuk
tel. 22 4631 216
email: mwaszczuk@frse.org.pl

2) Informacje merytoryczne dotyczące WIZYT PRZYGOTOWAWCZYCH
(składanie wniosków, selekcja, składanie raportu końcowego)

Anna Pokrzywnicka
tel. 22 4631 213
email: apokrzywnicka@frse.org.pl

Marta Majka-Biskup
tel. 22 4631 209
email: mmajka@frse.org.pl

3) Informacje merytoryczne dotyczące SEMINARIÓW KONKTAKTOWYCH
(składanie wniosków, selekcja, składanie raportu końcowego)

Marta Affeltowicz
tel. 22 4631 208
email: maffeltowicz@frse.org.pl

4) Rozliczenia finansowe wizyt przygotowawczych i seminariów kontaktowych
(Zespół Rozliczeń Finansowych FRSE)

Katarzyna Markowska
tel. 22 4631 146
email: kmarkowska@frse.org.pl

Dorota Szynkiewicz
tel. 22 4631 139
email: dszynkiewicz@frse.org.pl