Zasady dofinansowania 2012

DOFINANSOWANIE WYJAZDU

Poniższe informacje stanowią uzupełnienie zasad opisanych w Przewodniku Programu „Uczenie się przez całe życie” 2012 (część I, rozdział 4).

Budżet wizyty przygotowawczej składa się z następujących kategorii:

  • Koszty podróży (wraz z wizą)
  • Koszty utrzymania
  • Koszty potrzeb specjalnych

Budżet seminarium kontaktowego składa się z następujących kategorii:

  • Koszty podróży (wraz z wizą)
  • Koszt opłaty za udział w seminarium
  • Koszty potrzeb specjalnych

Polski wnioskodawca w roku 2012 w ramach wizyty przygotowawczej/seminarium kontaktowego może ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów w poniższych kategoriach, w zależności od rodzaju wyjazdu:

  • KOSZTY PODRÓŻY (w tym koszt wizy wjazdowej/wyjazdowej) – w zależności od kraju wyjazdu, maksymalnie do wysokości obowiązujących limitów kosztów podróży w roku 2012:
Maksymalny limit dofinansowania kosztów podróży dla 1 uczestnika Kraj wyjazdu
do 350 EUR Austria, Czechy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Węgry, Zjednoczone Królestwo, Włochy
do 400 EUR Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja
do 500 EUR Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Islandia, Malta, Norwegia, Portugalia, Turcja
do 900 EUR Terytoria zamorskie (zgodnie z listą opublikowaną w Przewodniku po Programie „Uczenie się przez całe życie”)

 

  • KOSZTY UTRZYMANIA – w zależności od kraju wyjazdu, zgodnie z obowiązującymi limitami kosztów utrzymania dla wizyt przygotowawczych w roku 2012:

Lp. Kraj wyjazdu

Maksymalny limit dofinansowania kosztów utrzymania dla 1 uczestnika w zależności od czasu trwania wyjazdu (w EUR)

    1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni
1. AT – Austria 144 288 432 576 720
2. BE – Belgia 136 272 408 544 680
3. BG – Bułgaria 88 176 264 352 440
4. CH – Szwajcaria 208 416 624 832 1040
5. CY – Cypr 120 240 360 480 600
6. CZ – Czechy 120 240 360 480 600
7. DE – Niemcy 128 256 384 512 640
8. DK – Dania 184 368 552 736 920
9. EE – Estonia 104 208 312 416 520
10. EL – Grecja 128 256 384 512 640
11. ES – Hiszpania 136 272 408 544 680
12. FI – Finlandia 168 336 504 672 840
13. FR – Francja 160 320 480 640 800
14. HR – Chorwacja 128 256 384 512 640
15. HU – Węgry 112 224 336 448 560
16. IE – Irlandia 152 304 456 608 760
17. IS – Islandia 144 288 432 576 720
18. IT – Włochy 152 304 456 608 760
19. LI – Lichtenstein 208 416 624 832 1040
20. LT – Litwa 104 208 312 416 520
21. LU – Luksemburg 136 272 408 544 680
22. LV – Łotwa 104 208 312 416 520
23. MT – Malta 112 224 336 448 560
24. NL – Holandia 144 288 432 576 720
25. NO – Norwegia 208 416 624 832 1040
26. PT – Portugalia 120 240 360 480 600
27. RO – Rumunia 96 192 288 384 480
28. SE – Szwecja 168 336 504 672 840
29. SI – Słowenia 128 256 384 512 640
30. SK – Słowacja 112 224 336 448 560
31. TR – Turcja 112 224 336 448 560
32. UK – Zjednoczone Królestwo 184 368 552 736 920

UWAGA: Kategoria koszty utrzymania – obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy lokalne w miejscowości docelowej podróży i ubezpieczenie na okres wyjazdu. Koszty utrzymania rozliczane są w formie ryczałtu.

  • KOSZT OPŁATY ZA UDZIAŁ W SEMINARIUM (seminar fee) – w maksymalnej wysokości ustalonej przez organizatora. Koszty opłaty seminaryjnej obejmują koszty wyżywienia i zakwaterowania podczas seminarium oraz materiałów seminaryjnych
  • KOSZTY POTRZEB SPECJALNYCH – (jeśli dotyczy) - jedynie w przypadku udziału w wizycie przygotowawczej/seminarium kontaktowym osób ze specjalnymi potrzebami lub ich opiekunów. Dofinansowanie w tej kategorii szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób. W przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów, wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie z Narodową Agencją, w oparciu o szczegółowe uzasadnienie przedstawione we wniosku

UWAGA: Należy dokładnie zaplanować wydatki związane z udziałem w wizycie, w oparciu o obowiązujące wytyczne, gdyż w przypadku zaakceptowania wniosku przez Narodową Agencję, żadne zmiany budżetu nie będą możliwe. Za nieuprawnione uznaje się również jakiekolwiek przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami budżetu.