Wyniki oceny formalnej 2011

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w Polsce w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół w terminie do 21 lutego 2011r.


Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończył się proces oceny formalnej wniosków dla projektów wielostronnych i dwustronnych na poziomie krajowym.

Spośród 1137 złożonych przez Państwa projektów WIELOSTRONNYCH, z przyczyn formalnych odrzuconych zostało 10 aplikacji.

Spośród 91 złożonych przez Państwa projektów DWUSTRONNYCH, z przyczyn formalnych odrzucona została 1 aplikacja.


Szczegółowe informacje dotyczące przyczyn niespełnienia wymogów formalnych i odrzucenia projektu każda ze Szkół otrzyma w formie pisemnej pocztą tradycyjną.


Zaakceptowanie wniosku pod względem formalnym nie oznacza decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Wyniki oceny merytorycznej decydujące o dofinansowaniu dla Projektów Wielostronnych i Dwustronnych będą dostępne w drugiej połowie czerwca 2011

Wnioski ułożone są według tymczasowego numeru nadanego przez Narodową Agencję. Numer ten został Państwu przekazany w piśmie potwierdzającym otrzymanie przez Narodową Agencję Państwa wniosku.

Zespół Programu Comenius