Wyniki selekcji

Wyniki selekcji 2013 - Asystentura Comeniusa (szkoly goszczące)

Lista wniosków zakwalifikowanych do konsultacji międzyagencyjnych - pobierz

Lista wniosków odrzuconych - pobierz

FRSE- Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem:

http://www.llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza_LLP_MWD.pdf

Odwołanie należy skierować do Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dostarczyć w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji selekcyjnej Narodowej Agencji (decyduje data wpływu).

UWAGA!
Zakwalifikowanie szkoły goszczącej do konsultacji międzyagencyjnych (procesu przydzielania asystentów dla szkół goszczących) nie gwarantuje przyjazdu asystenta Comeniusa. Udział szkoły w Asystenturze Comeniusa uzależniony jest od tego czy w trakcie konsultacji międzyagencyjnych padnie propozycja przyjazdu asystenta.

Każda z instytucji wnioskujących otrzyma wkrótce oficjalne pismo z decyzją selekcyjną. W przypadku wniosków odrzuconych podany będzie powód odrzucenia. W przypadku wniosków zakwalifikowanych podany będzie termin, w którym szkoła otrzyma informację czy padła propozycja przyjazdu asystenta Comeniusa.

 

Wyniki selekcji 2012 - Asystentura Comeniusa (szkoly goszczące)

Lista wniosków zakwalifikowanych do konsultacji międzyagencyjnych - pobierz

Lista wniosków odrzuconych - pobierz

UWAGA!
Zakwalifikowanie szkoły goszczącej do konsultacji międzyagencyjnych (procesu przydzielania asystentów dla szkół goszczących) nie gwarantuje przyjazdu asystenta Comeniusa. Udział szkoły w Asystenturze Comeniusa uzależniony jest od tego czy w trakcie konsultacji międzyagencyjnych padnie propozycja przyjazdu asystenta.

Każda z instytucji wnioskujących otrzyma wkrótce oficjalne pismo z decyzją selekcyjną. W przypadku wniosków odrzuconych podany będzie powód odrzucenia. W przypadku wniosków zakwalifikowanych podany będzie termin, w którym szkoła otrzyma informację czy padła propozycja przyjazdu asystenta Comeniusa.

Wyniki selekcji 2011

Lista wniosków zakwalifikowanych do konsultacji międzyagencyjnych - pobierz

Lista wniosków odrzuconych - pobierz

UWAGA!
Zakwalifikowanie szkoły goszczącej do konsultacji międzyagencyjnych nie gwarantuje przyjazdu asystenta Comeniusa.

Każda z instytucji wnioskujących otrzyma wkrótce oficjalne pismo z decyzją selekcyjną. W przypadku wniosków odrzuconych podany będzie powód odrzucenia. W przypadku wniosków zakwalifikowanych podana będzie data zakończenia konsultacji międzyagencyjnych (proces przydzielania asystentów dla szkół goszczących), po których przekazana zostanie informacja czy padła propozycja przyjazdu asystenta Comeniusa.

PodglądZałącznikWielkość
host_akcept_2012.pdf347.24 KB
host_odrzucone_2012.pdf138.34 KB
zaakceptowane_host.pdf285.3 KB
odrzucone_host.pdf116.52 KB